Heidi von Wright

Mellan text och midnatt

Mitt liv är en hemlighet i oklar storlek

Jag drömde att jag satt vid ett bord, invid en stor målning. Jag rev sidor ur böcker. Sida efter sida. Uppslag efter uppslag. Det var ett sätt att ge böckerna nytt liv. Se ny text växa fram. Mellan text och midnatt är ett försök att förstå verkligheten och det overkliga i vardagen.

I prosalyrisk form rannsakar ett diktjag gränsen mellan det som var och det som kunde ha varit, finner och uppfinner sig själv.

Recensioner

Genom små förskjutningar skapas betydelseutvidgande sammanhang som överraskar och skapar friktion som får texten att vibrera. Förskjutningarna skapar också en osäkerhet och en oro där utsagor och påståenden grumlas till. [...] Samtidigt är varje liten text förtätad till max och fulladdad med känslor känslor av sorg och saknad, men också bitterhet och besvikelse. Heidi von Wrights texter brukar ofta präglas av ett omisskännligt sinne för det småabsurda, dråpliga och komiska i tillvaron.
Marit Lindqvist, Svenska Yle

Mellan text och midnatt

15.00 € 22.00 €

Köp