Heidi von Wright

Mellan text och midnatt

Mitt liv är en hemlighet i oklar storlek

Jag drömde att jag satt vid ett bord, invid en stor målning. Jag rev sidor ur böcker. Sida efter sida. Uppslag efter uppslag. Det var ett sätt att ge böckerna nytt liv. Se ny text växa fram. Mellan text och midnatt är ett försök att förstå verkligheten och det overkliga i vardagen.

I prosalyrisk form rannsakar ett diktjag gränsen mellan det som var och det som kunde ha varit, finner och uppfinner sig själv.

Mellan text och midnatt
Nyhet, har ännu inte utkommit