Rita Paqvalen och Tiia Strandén (red.)

men det var hennes kläder

Nedslag i den samtida svenskspråkiga kvinnolitteraturen

Vad skriver kvinnor på svenska vid millennieskiftet? Det var utgångspunkten för denna mångstämmiga, nyskrivna, ohämmat subjektiva och nyfikna antologi, där essäer och skönlitteratur, rikssvenska och finlandssvenska skribenter, text och bild möts. Varför har flickorna slagit igenom i offentligheten på svenska men inte på finska? Hur har 70-talets tes "det privata är politiskt" förändrats på 90-talet då endast det privata, den egna kroppen finns kvar att skriva om? Vilka skrivande kvinnor syns och vilka blir osynliga? Boken lockar läsaren till att ställa frågor - och till att läsa vidare.

Medverkande bl.a. Susanne Ringell, Henrika Ringbom, Ulrika Milles och Trygve Söderling.

Recensioner

Att publicera litterära essäer tillsammans med noveller och poesi tycks fungera över förväntan, de skönlitterära inslagen vitamniserar de litteraturvetenskapliga och vice versa.

Ann-Christine Snickars, Vasabladet

men det var hennes kläder
Slutsåld