Rainer Knapas

Monrepos

Ludwig Heinrich Nicolay och hans värld i 1700-talets ryska Finland

L.H. Nicolay (1737-1820) var en typisk europeisk upplysningsgestalt. Från Strasbourg och salongerna i Paris och Wien gick hans väg till Katarina II:s hov i Ryssland. Slutligen blev han president för Vetenskapsakademin i S:t Petersburg. Nicolay var också diktare, därtill översättare och stor musikälskare. Från år 1788 innehade han lantegendomen Monrepos vid staden Viborg på Karelska näset. Monrepos blev ett mönster för tidens romantiska trädgårdskonst och arkitektur, med rika samlingar, konstverk och bibliotek - ett minnesmärke över 1700-talets idévärld, konst och natur förenade till ett "Arkadien i Norden". Biblioteket och mycket av de övriga samlingarna från Monrepos finns i dag i Finland. Av detta material har kulturhistorikern Rainer Knapas sammanställt ett rikt illustrerat verk om Nicolay och hans värld, från hovliv och lantliv.

Recensioner

Storartad bok om Monrepos

Rainer Knapas har med sitt arbete räddat mycket av det förgångna till eftervärlden. Han har gjort det på ett skönt och formfulländat språk, och han har samtidigt visat vilken hög standard finsk kulturhistorisk forskning har idag.

Anders Björnsson, Hufvudstadsbladet

Rainer Knapas bok utgör ett värdigt minnesmärke inte bara över Ludwig Heinrich Nicolays livsverk utan över huvudtaget 1700-talets idévärld i stort. Det är sådant som kallas verklig kulturhistoria.

Göran Åberg i Jönköpings-Posten

Rainer Knapas är att gratulera till att ha skapat en betagande tidsbild av detta kulturlandskap och samtidigt av den optimistiska utvecklingstanke som i tidens anda låg bakom detta jättearbete.

Ulf-Erik Slotte, Västra Nyland

Monrepos
Slutsåld