Matti Klinge

Napoleons skugga

Baler, bataljer och Finlands tillkomst

En fascinerande beskrivning av ett viktigt brytningsskede i Europas historia och dess inverkan på Östersjöområdet.

Den franska revolutionen var startskottet för en stormig period i Europa, en period vars följder vi fortfarande lever med. Napoleons maktutveckling kulminerade i Tilsitavtalet 1807, och som en följd av det förändrades Östersjöområdets politiska karta helt. Det är global stormaktspolitik men också miljoner mänskors liv och individuella öden, och händelserna upptog tankarna hos filosofer och poeter med sin ödesdigra tyngd.

Professor Matti Klinge drar upp konturerna för perioden i all dess mångfald. Han riktar blicken på krig och politiska förhandlingar, men också på semiotiskt intressanta uttryck, dikter, tal, ceremonier, vänskapsrelationer och kärleksförhållanden. Tidens mänskor får sina röster hörda tack vare en mångfald citat.

Recensioner

... författaren mejslar också fram en mångsidig tidsbild via detaljer och element som till synes ligger vid sidan av den politiska arenan. ... Napoleons skugga är således både intressant och informativ ...

Bror Rönnholm, Åbo Underrättelser

Ett komplicerat nätverk som författaren lyckas reda ut med den erfarna historikerns träffsäkerhet. Med både värme och sval analys i texten.

Löntagaren

På ett intressant och omväxlande sätt för Klinge historien framåt. Perspektivet växlar mellan Europeisk stormaktspolitik ur ett helikopterperspektiv till enskilda aktörers personliga tankar och handling. Trots de många och snabba hoppen finns hela tiden den röda tråden där, likaså en energisk intensitet i berättandet.

Stig Nygård, Vasabladet

Professor Matti Klinges syfte med att skildra inte bara lantdagsbalen utan även andra fester liknande baler anordnades i Helsingfors och Åbo är inte att denne historiker lämnat vetenskapen för skvallerjournalistiken. Skiftet av fokus bygger på ett intressant vetenskapligt ställningstagande. Klinge håller nämligen ritualerna för viktigare än juridiken. Han anser att historieforskningen försummat det sociala livets roll för storpolitiken om och kring Finlands tillblivelse. Denna aspekt förtjänar också mer uppmärksamhet, för det visar sig vara en mycket fruktbar ståndpunkt.

Bo Eriksson, Hbl

Den historiskt intresserade har som vanligt mycket att hämta i Matti Klinges nyaste verk.

Ulf-Erik Slotte, Västra Nyland

Som helhet är boken mycket intressant, och Klinge lyckas komma med nya perspektiv och intressanta detaljer...

Janne Holmén, Nya Åland

Napoleons skugga
Slutsåld