Jorma Tuomi-Nikula & Päivi Tuomi-Nikula

Nikolaj II

Storfurste av Finland I Finland har man förmodligen aldrig varit lika entusiastisk inför en ny regent som år 1894 när kejsar Nikolaj II besteg tronen. Nikolaj sågs som folkets kejsare, som skulle skydda sina undersåtar från tjänstemännens egenmäktighet. Dessutom ansågs den nye kejsaren vara västsinnad.
Men bara fem år senare hade kejsarens namn blivit en svordom i Finland. I de tidigare så trofasta undersåtarnas led fanns det terrorister som utöver Bobrikov dödade många andra ryska och finländska tjänstemän. Ett mordattentat riktades mot självaste Nikolaj i Viborgs skärgård.
Jorma och Päivi Tuomi-Nikulas nya bok skildrar medryckande om en tid då den finländska lojaliteten mot kejsaren, som varat i nästan hundra år, definitivt upphörde. Vid sidan om denna historia löper en annan, berättad med värme. Den handlar om en blyg, småväxt och gentemot alla lika artig kejsare, hans målmedvetna hustru och deras gemensamma barn, och deras liv och död.
 
Det rika bildmaterialet i boken härstammar delvis ur Anna Vyrubovas album. I boken finns även många tidigare opublicerade postkort som berättar om förtryckstiden och revolutionen.
Jorma och Päivi Tuomi-Nikula har tidigare fått Statens informationspris för boken Kejsaren i skärgården (2002) och har även skrivit många andra historiska faktaböcker. Jorma Tuomi-Nikula är facklitterär författare och redaktör. Päivi Tuomi-Nikula är facklitterär författare, lärare i ryska och översättare.
 
Översättning: Ulla Pedersen-Estberg.
 
Utkommer på finska på Atena.

Nikolaj II
Slutsåld