Johan Bargum

Noveller 1965–2015

En jubileumsvolym med Bargums bästa

Det är i år 50 år sedan Johan Bargum debuterade som författare. För att fira det ger vi ut en volym med Bargums bästa: från Svartvitt till Avsked. Inkluderat finns dessutom två helt nyskrivna noveller. 

»Bargums plats inom finlandssvensk litteratur etablerades tidigt. Hans böcker har i årtionden utkommit i finsk översättning, på originalspråk i Sverige och dessutom på åtskilliga utländska språk. Bargum hör till de författare som ställer höga krav på och lämnar stort utrymme för sina läsare. Den medskapande läsaren tvingas ta på sig det moraliska ansvar som egentligen är absolut förpliktigande tröttsamt att bära, lätt att skaka av sig.
Föreliggande novellurval är representativt för Bargums författarskap. Här finns den intellektuella klarheten och den språkliga konkretionen, men också de absurda vändningarna, relationsproblematiken och de ständigt återkommande avskeden. Avsked och uppbrott förekommer i så gott som varje novell: ett parförhållande rinner ut i sanden, en resa avslutas, sommaren övergår i höst. Den drabbade står inte sällan handfallen livet innebär en ändlös räcka skilsmässor eller framstår som en absurd separationscykel. Protagonisten i novellen Solgatan sammanfattar: Hur man än stretade och jäktade fanns det alltid någon som tog tåget, någon som flög sin kos, någonting att börja minnas, ända tills man blev det själv.»
Ur efterordet av Eva Kuhlefelt

Recensioner

"Johan Bargums noveller 1965-2015 är ett måste i bokhyllan hos envar som intresserar sig för finlandssvensk litteratur. Med de 23 novellerna får vi inte bara en inblick i ensamheten, mänskligheten och melankolin, utan också i ett viktigt författarskap i ny finlandssvensk litteratur, vilket också Eva Kuhlefelt skriver i sitt fina efterord. Bargums noveller tar tid, men de ger också rikligt tillbaka. Och rent språkligt blir det nästan inte bättre än såhär."
Claus Elholm Andersen, Hufvudstadsbladet 

Utmärkt text av briljant Bargum.
Kaj Hedman, Vasabladet

Novellens krav är höga. Språkligt ska alla delar hålla. Bargum behärskar konsten att liksom svänga med handbromsen med hjälp av ett semikolon [...]
Ann-Christine Snickars, Åbo Underrättelser  

Han behärska genren såväl tekniskt som substantiellt och med en finess man inte gärna kan kalla annat än genial. 
Egil Green, Borgåbladet

Noveller 1965–2015

4.00 € 32.00 €

Köp