Erik Appel

Sista striden

Ilomants, augusti 1944

Erik Appels Sista striden handlar om de allra sista striderna i fortsättningskriget mellan finnar och ryssar. De pågick i juli-augusti 1944 i väglös ödemark uppe i Ilomants i norra Karelen. Ryssarnas avsikt, sedan de stoppats i de hårda striderna i Tali-Ihantala, var att kringränna finnarna och anfalla i ryggen utifrån det finska vägnät vars yttersta utpost fanns i Ilomants kyrkby. Striderna var tidvis mycket hårda och utmärktes av att det inte fanns några klara frontlinjer i de djupa ödemarkerna. Högkvarteret avdelade en särskild insatsstyrka grupp Raappana under ledning av den legendariske mottimästaren och ödemarkskrigaren, generalmajor Erkki Raappana. Hans strategi var synnerligen vågad och riskabel: fienden skulle lockas i en fälla och inringas i två större motti. Risken var dock värd att tas, planen lyckades och finnarna fick ett stort krigsbyte som isommarlandskapet påminde stort om Raate-vägens seger under vinterkriget 1940. Viktigare var dock att det vid krigsslutet inte stod några sovjetiska styrkor inne på finskt område enligt Moskvafredens gräns från 1940. Ryssarna gav upp sin avsikt att besätta Finland och lättade på sina fredsvillkor betydligt.
 

Sista striden
Slutsåld