Aapo Roselius

Skolungdom – Finlands Svenska Skolungdomsförbund 1921-2021

I distribution hos Schildts & Söderströms. Utgivare: Svenskt Stöd rf

Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) har i hundra år utgjort en plattform för skolelevers aktiva strävanden. De unga har debatterat, festat, stått på barrikader och krävt reformer. Samtidigt har de fått en första insikt i hur samhället fungerar. För många samhällspåverkare har skolungdomsrörelsen utgjort ett första viktigt steg.   

Skolungdom är en berättelse om den finlandssvenska skolungdomsrörelsen och dess många starka personligheter. Det är en berättelse om gemenskap, generationsklyftor, höga ideal och politiska duster. Skolungdom beskriver Finlands Svenska Skolungdomsförbundets historia från 1920-talets hyllade ungdomsrepubliker, efterkrigstidens vilda skoldanser och 1960-talets ungdomsradikalism till dagens skolpolitiska utmaningar i en allt mer internationell värld.   

 

Skolungdom – Finlands Svenska Skolungdomsförbund  1921-2021

25.00 €

Köp