Peter Mickwitz

som du gör dina cirklar runt detta utanför

sex diktsamlingar

om jag säger som det är:

jag har sex ben tre kroppar två

känselspröt en klo som inte

går att sluta ingen mun och under

pansaret där vingarna låg bassänger

fulla med vitt flockigt vattenglas rot

stam gren krona är mitt verk tro

inte att det växer men när jag

kryper över nysnö lämnar jag

ett spår av kolfiberdamm

Peter Mickwitz nya bok som du gör dina cirklar runt detta utanför inleds med en dikt där jaget har blivit till en insektlik varelse med välutvecklat medvetande, en märklig mutation eller reduktion av det mänskliga. I de sex diktsamlingar boken utgörs av förekommer också många andra diktjag: expansiva eller förgrenande, stillastående eller förbiilande, upplysta eller upplösta.

Den upplevelse av förlust av mening, minne, dialog och sammanhang som genomsyrar dikterna kan också få andra tolkningar: förlust av en kärlek, en civilisation, en dröm om Europa. Vad som ändå alltid återstår, kanske likt en supernova, är att poesi är en absolut nödvändighet.

I som du gör dina cirklar runt detta utanför skapar experimentella och mångfaldiga diktstrategier en både idé- och stämningsmässig helhet. Vare sig bokens olika samlingar står i dialog eller konflikt med varandra är det hela tiden frågan om en kommunikation mellan samlingar, mellan dikter och mellan bok och läsare.

som du gör dina cirklar runt detta utanför

25.00 €

Köp