Kristina Rotkirch (red.)

Strykjärn och diamanter

Judiska berättelser i samtida rysk prosa

Under Sovjettiden med dess statliga antisemitism var det i stort omöjligt att skriva om specifikt judiska erfarenheter. När perestrojkan slopade censuren blev följden en mängd såväl tematiskt som litterärt betydande texter. Memoarer och manuskript dök upp ur skrivbordslådorna och texter som cirkulerat i hemlighet kunde nu tryckas. De är viktiga återupptäckter som givetvis också säger en hel del om majoritetsbefolkningen och det ryska samhället.
 
Här presenterar Kristina Rotkirch ett urval texter, främst noveller, vars karaktär, innehåll och stämningsläge har stor bredd. Det är tragik och humor, ilska och insikt, fördomar och förlåtelse. Några noveller är skrivna av rysk-judiska immigranter i Israel och USA och alla är nya för svenskspråkiga läsare. Antologin rymmer ett introducerande förord samt korta presentationer av samtliga tjugo författare.
 
Författarna: Andrej Bitov Grisja Bruskin Dmitrij Bykov Margarita Chemlin Sergej Dovlatov Boris Geller Linor Goralik Aleksandr Kabakov David Markisi Aleksandr Melichov Dina Rubina Lev Rubinstein Maria Rybakova Nina Sadur Aleksandr Snegirjov Leonid Tsypkin Ljudmila Ulitskaja Julia Viner Lev Vorobjov Zinovij Zinik
 

Recensioner

Den brännande tematiken både i samtidsskildringen och i förra århundradets ryska historia stjäl lätt uppmärksamheten när man läser Strykjärn och diamanter. Det ska inte överskyla mångsidigheten och den höga kvaliteten hos novellerna ett gott betyg åt redaktören Kristina Rotkirch. Här finns allt från episka berättelser i kortformat till ironiska prosaminiatyrer, från historisk-filosofiska diskussioner till exakt iakttagelse av det vardagliga livets svårigheter. Det som förenar bokens texter och gör den på ett djupare plan enhetlig är kanske studiet av den utsatta människans psyke och val av livsstrategier.
Michel Ekman, Hufvudstadsbladet
 

Hela antologin Strykjärn och diamanter är guld.
Ann-Christine Snickars, Åbo underrättelser
 

Somliga texter handlar om tillvaro i exil, som Zinovij Ziniks stilistiskt briljanta "Flyktingen", medan andra kretsar mer kring ett osynligt utanförskap. Kärlek och förälskelse kommer också in i bild, ibland med humoristiska inslag. Boken bjuder engagerande texter och många intressanta porträtt. Den är försedd med kortare författarpresentationer samt ett förord av antologins redaktör Kristina Rotkirch.
Gert-Ove Fridlund, BTJ
 

Strykjärn och diamanter med sina judiska berättelser är på allt sätt en viktig bok, och ger både skönlitterärt och faktabetonat en inblick i de tragiska öden som drabbade det förföljda folket i Sovjetunionen.
Elisabeth Nordgren, Kiiltomato
 

Relationen mellan det ryska och judiska är ett lika viktigt som svårskrivet kapitel i den sovjetiska historien och bokens redaktör, finlandssvenska Kristina Rotkirch, ger i sitt förord en relevant introduktion till detta angelägna tema.
Dessutom vittnar den här antologin om den enorma kraft som finns i det skönlitterära språket, en form som inte väjer för, utan tvärtom tycks få näring av det komplicerade och ofta traumatiska förflutna som har uppstått i mötet mellan det judiska och det rysk-sovjetiska.
Johanna Lindbladh, Ny Tid

 

Strykjärn och diamanter
Slutsåld