Michail Tjechov

Till skådespelaren

Om skådespelarkonsten

Skådespelarkonstens klassiker första gången på svenska

Skådespelare vill ha konkreta, fungerande verktyg som på ett kreativt sätt sätter igång kroppen, kittlar och retar känslolivet, tänder viljan, gör henne till en självständigt skapande individ, lyhörd för impulser från publik och medspelare och som öppnar upp för vitt skilda gestaltningar av karaktärer och berättelser. De anser att en skådespelare är mer än enbart kropp och en gnutta känsla varvat med ytlig skådespelarteknik. De vill ha verktyg för att kunna förvandlas och vara sanna och trovärdiga på samma gång. De vill spela nyanserat, mångtydigt, starkt, berörande och överraskande, utan att våldföra sig på sig själva.
Ur Åsa Salvesens förord

Världsklassiker nu första gången på svenska. En måstebok för skådespelare, teater- och filmintresserade.
Till skådespelaren (urspr. To the Actor) är en klassiker som i första hand riktar sig till skådespelare, regissörer, dramatiker, teaterkritiker- och historiker men också till andra skapande konstnärer. Det är en handbok med konkreta övningar för den som skall arbeta på scengolvet som även ger en inblick i själva hjärtat av allt skapande. Michail Tjechovs teknik bjuder på en direkt väg till skådespelarens egen kreativitet.
Michail Tjechov (18911955, på engelska Michael Chekhov), brorson till författaren Anton Tjechov, var känd som en av de främsta skådespelarna i Ryssland. Samarbetet med Stanislavskij och Vachtangov på Konstnärliga teatern i Moskva under 1900-talets början ledde till att Tjechov utvecklade sin egen skådespelarteknik, som betonar fantasins betydelse. Hans teknik används idag på teatrar och scenskolor världen över. Bland andra Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Clint Eastwood och Johnny Depp har uppgett Tjechovs teknik som avgörande för sitt skådespelararbete.
Verket har översatts till över tio språk men aldrig tidigare till svenska. Åsa Salvesen är redaktör för denna utgåva och har i samarbete med Lars Karlsson översatt boken och utarbetat en svenskspråkig terminologi som hittills saknats inom det nordiska teaterfältet.

Innehållsförteckning

 

Förord av Åsa Salvesen

Förord av Michail Tjechov

Memorandum till läsaren av Michail Tjechov

 

1. Skådespelarens kropp och psykologi

2. Fantasi och förkroppsligande av bilder

3. Improvisation och ensemble

4. Atmosfär och individuella känslor

5. Den psykologiska gesten

6. Rollen och dess gestaltning

7. Skapande individualitet

8. Föreställningens komposition

9. Olika typer av föreställningar

10. Hur du närmar dig rollen

11. Slutanmärkningar

12. Improvisationsexempel

 

Bilaga - En praktisk guide hur man tillämpar den psykologiska gesten

Översättning och kommentar: Andrei Malajev-Babel

Efterord av Liisa Byckling

Recensioner

  

Till skådespelaren

27.00 €

Köp