Mikael Enckell

Uppror och efterföljelse

Än en gång sköljer det en våg av antisemitism över västvärlden, skriver Mikael Enckell i sin nya essäbok. I det inledande kapitlet tar Enckell upp uttalanden av tongivande politiker och kyrkans män som enligt honom måste tolkas som antisemitiskt påverkade.

Författaren efterlyser en nyanserad analys av den ambivalenta situation som den västerländska civilisationen befinner sig i. Det gäller att öppna ögonen för dolda sammanhang i vår samtid och se de djupa spår som judendomen lämnat i religion, konst och i psykoanalytiskt tänkande.

Enckell behandlar också relationen mellan film, dröm och psykoanalys; det finns hos judiska konstnärer och tänkare en tendens att tona ner eller dölja judiska element i sin egen historia. Detta åskådliggör Enckell bland annat genom en lysande essä om Stanley Kubricks sista film "Eyes wide shut". Denna film, liksom också Luccino Viscontis postuma film "L'Innocente" handlar om den eviga relationen mellan erotiken och döden, ett tema som återkommer i essäsamlingen.

I den avslutande essän återkommer Enckell till Freud, denna gång för att avslöja Freuds ständiga pendelrörelser mellan faderskärlek, tro och efterföljelse å ena sidan, och faderstrots, avgudadyrkan och uppror å den andra.

Recensioner

Det finns inget absurt i hans resonemang, ingen lätt avfärdad enfald. Den allvarligt sinnade läsaren tar stryk av den här boken, och får vara tacksam. Om man knorrar under trivialiteternas diktatur skall man veta att djupare insikter oftast drabbar mothårs. ...

I hans utläggning sker ibland undret att det mest skrämmande blir en tröst, och det mest orimliga en lättnad."

Pia Ingström, Hufvudstadsbladet

Som helhet kan man säga att Mikael Enckell lyckas få en att fundera på tillvarons och hela livets motsägelsefullhet, på ved detta att vara människa är, på ondskan och godhetens möjligheter.

Mary-Ann Bäcksbacka, Västra Nyland

Mikael Enckells bok är fascinerande läsning oberoende av om man delar hans åsikter eller inte. I den besannas Goethes ord: Upp flyga orden, tanken stilla står. Ord utan tanke aldrig himlen når. I Enckells bok finns både orden och tankarna som berättigar åtminstone till Elysiums förgård.

Karmela Bélinki, Lysmasken

Uppror och efterföljelse
Slutsåld