Göran Westerlund

Vårt liv vid fronten

Miljöer och vardagar Även krigsåren 19391945 hade i Finland sina egna speciella konjunkturer. Perioder av febril och kritisk aktivitet avlöstes av lugnare mellanskeden. Till de kritiska perioderna hörde givetvis vinterkriget 193940, fortsättningskrigets offensiva skede 1940 och inte minst de hårda försvarsstriderna sommaren 1944, men på sitt sätt även lösgörandet ur kriget med Lapplandskriget 194445 i sin följd. Däremellan ställningskrigets leda och även den allt annat än säkra fredsperioden 194041.
Beroende på dessa krigets konjunkturer förändrades förhållandena vid fronterna radikalt. Även sådana faktorer som manskapets mentala kondition, ålder och civila bakgrund inverkade, liksom också de enskilda soldaternas varierande förväntningar.
 
Denna bok beskriver allt detta utifrån det mest autentiska material som står till buds krigsveteranernas egna bilder av livet i stridställningar och på patrullstigar, i korsur och i kantiner. De mer än tusen bilderna i boken är tematiskt ordnade och åtföljs av utförliga kommentarer och bildtexter. Bilderna har till största delen aldrig tidigare publicerats.
 

Vårt liv vid fronten
Slutsåld