Vem och vad 2010

Den anrika biografiska handboken Vem och Vad inleder med 2010 års utgåva en ny utgivningsfrekvens, vartannat år i stället för vart fjärde år, som hittills varit traditionen. Målsättningen är alltjämt densamma: att pietetsfullt återspegla olika synliga finländares liv och verk i samhället: äldre såväl som yngre. Vem och Vad 2010 , den nittonde i ordningen, upptar drygt tretusen av dessa personer.

Vem och vad 2010
Slutsåld