Keth Strömdahl

Vilda Östern är ej som förut

Berättelser om spritsmuggling under förbudstiden i Östra Nyland och Kymmenedalen 

"Den bästa tiden var spritiden" 
 
Under förbudstiden 19191932 fördes mängder av smuggelsprit in i landet. För skärgårds­befolkningen gav smugglingen en biinkomst som för vissa blev en guldkant och en grundplåt för fortsatt företagsverksamhet. Många bussbolag, speditionsföretag och flotta villor och fastigheter i skärgården är konkreta minnen från förbudstiden. För andra gick det på ett ut, det blev ingenting kvar eller man förlorade allt man ägde och hade. 
Boken om spritsmugglingen utgår från personliga berättelser som kombineras med ekonomisk och social historia kring Finska viken. Intervjuerna är gjorda med barn till smugglare, ögonvittnen som åsett smugglingen utan medel att ingripa.  
 

Recensioner

Som rena pojkäventyren ter sig berättelserna om spritsmugglingen under vår olycksaliga förbudstid 1919 till 1932. Det är fantastiska historier om unga män vars påhittighet inte kände några gränser.
Ingeborg Gayer, Borgåbladet

Spritsmugglingen i Östra Nyland har aldrig behandlats såhär ingående i skrift. ... Bildmaterialet är rikligt och lyfter hela framställningen med sina element av lokal-, marin- och kulturhistoria.

Dan Kronqvist, Hufvudstadsbladet

 

Keth Strömdahl har skrivit en intressant och spännande bok med ett belysande bildmaterial. En fyllig litteraturförteckning ingår 

Benita Ahlnäs, Lauttasaari

 

Vilda Östern är ej som förut
Slutsåld