Boken We See You gav 1600 euro för flyktingarbetet

Boken We See You gav 1600 euro för flyktingarbetet

Överskottsintäkterna på 1 600 euro för boken We See You – berättelser och vittnesmål går oavkortat till arbetet för flyktingar och asylsökande genom We See You r.f. och projektet Kaikkien Naisten Talo Turun Valkonauhaliitto r.y.

Även om coronaviruset har dominerat nyhetsflödet det senaste året har utmaningarna för flyktingar inte försvunnit. De redan utdragna processerna vid Migrationsverket har blivit ännu längre.

– Den psykiska påfrestningen är stor för dem som väntat i över fem år på beslut om uppehållstillstånd. Vissa lever som papperslösa och det har varit otroligt tunga år för dem, säger Linda Bäckman, aktiv inom We See You-rörelsen och en av bokens redaktörer.

Det aktuella virusläget har också påverkat flyktingarnas redan osäkra vardag. Boendeformer oroar många.

– Det är inte möjligt att hålla avstånd om man bor trångt på en mottagningscentral eller är papperslös, säger Siv Skogman, också aktiv inom We See You och en av bokens redaktörer.

Vilka är de största utmaningarna i flyktingfrågan i dag?

– Många har tagit examen, har jobb eller familj i Finland, men får inte stanna eftersom de saknar pass från sitt hemland och inte heller beviljas främlingspass, säger Skogman.

Även utvisningar till krigshärjade länder är ett problem som kvarstår.

– Att utvisningar till Afghanistan fortgår, trots att säkerhetsläget där är instabilt, är också oroväckande. Särskilt då de flesta av regeringspartierna har talat för att avsluta utvisningarna, säger Bäckman

Trots att många av utmaningarna är kvar efter nästan sex år finns det hopp om förbättring.

– Just nu behandlas ett förslag om att återinföra de tidigare besvärstiderna för negativa asylbeslut. Men det rättar inte till det för dem som redan är här, säger Skogman.

Det finns också löften om förbättring för asylsökande, till exempel ska det bli lättare att få uppehållstillstånd om man har fått ett jobb under asylprocessen.

Bäckman är mera positivt inställd till den politik som förs i Finland jämfört med tidigare regeringar.

– Den nuvarande regeringen har ändå en helt annan inställning till migrationsfrågor och mänskliga rättigheter än Sipiläs regering, så vi hoppas att se konkreta förbättringar snart.

Vad hände med människorna som var med i boken?

– Lyckligtvis finns alla skribenter i Finland, och några har glädjande nog fått uppehållstillstånd under den tid som gått sedan boken gavs ut. Ahmad Hosseini, som beskrev sin resa från Afghanistan till Finland i detalj, har precis fått finländskt medborgarskap. En väldigt glädjande nyhet, säger Bäckman.

We See You (2019) är en självbiografisk ögonvittnesskildring och en gemensam diskussion kring människovärde, mänskliga rättigheter och etiska frågeställningar.