Agneta Enckell

Hennes stil är knapp och kompromisslös: alltid nödvändig, ofta vacker. Det grafiska uttrycket är maximalt utnyttjat. Som få andra åskådliggör hon språkets gränser inför någonting dolt mitt ibland oss. Ur motiveringen till Gerard Bonniers Lyrikpris 2011

Agneta Enckell (f. 1957) är huvudsakligen uppvuxen i Helsingfors, men bodde också fem betydelsefulla år i Sverige i sin barndom. Hon debuterade år 1983 med lyriksamlingen förvandlingar mot morgonen. Efter det har hon fortsatt att utveckla sin knappa och kompromisslösa poesi i ett antal prisbelönade lyriksamlingar och en brevväxling om lyrik, Poesi med andra ord som hon skrivit tillsammans med generationskamraterna Peter Mickwitz och Henrika Ringbom. Enckell har berättat att hon arbetar hemma, men mycket disciplinerat. Jag går till jobbet varje morgon och sitter vid min dator oberoende av om jag lyckas skriva någonting eller ej. Också de dagar det inte föds någon text är en del av processen. 

 

Agneta Enckell behandlar i diktsamlingarna rum; berättelser (1987) och falla (Eurydike) (1991) förhållandet mellan att tala och tiga, mellan manligt och kvinnligt språk, mellan ett sinnligt och intellektuellt förhållande i språket. Det originella med böckerna är Enckells sätt att göra poesi av dessa intellektuella frågeställningar.

 

Boken åter (1995) ser ut som en antites till sina föregångare: mot det suggestiva flödet står ett till ytterlighet drivet lakoniskt avsmakande av språkljuden som kan föra tankarna till den senare Björling.

 

Agneta Enckells poesi hör till de mest avancerade i dagens finlandssvenska poesilandskap.

Fredrik Hertzberg, Svenska Dagbladet om anteckningar (intill ett nordligt innanhav)

 

Vad är kärnan i ditt författarskap?

att skriva

 

Varför är litteratur viktigt?

för människor (för mig som läsare):

1. som tröst

2. som njutning

3. som minne och förståelse

 

Pris

falla (Eurydike) nominerades till Finlandiapriset år 1991.

Enckell belönades år 1993 med Lydia och Herman Erikssons lyrikstipendium, som utdelades av Svenska Akademien. 

Enckell har fått pris av SLS åren 1988, 1992 och år 2006 belönades diktsamlingen innanför/utanför med motiveringen:

Agneta Enckells första diktsamling på flera år är en stor och givmild bok. I fyra sviter framdiktar hon sinsemellan mycket olika skriftlandskap för läsaren att gå på upptäcktsfärd i. Registret är stort; här finns både en nästan barnslig ord- och ljudglädje, och en avgrund av sorg över förintelsen, efter vilken inget språk vill räcka till. Drömmen, andningen, rytmen och en viss motsträvighet är centrala element hos Agneta Enckell. innanför/utanför markerar ännu en höjdpunkt i detta synnerligen ambitiösa författarskap.

Enckell har nominerats till Rundradions lyrikpris, Den Dansande Björnen 1999, 2006 och 2011.

 

År 2011 belönades diktsamlingen anteckningar (intill ett nordligt innanhav) med Gerard Bonniers Lyrikpris med motiveringen: I en unik serie lyriska anteckningar från noga valda platser runt Östersjön lyckas Agneta Enckell omskriva ett annat slags innanhav, av mening och frånvaro. Hennes stil är knapp och kompromisslös: alltid nödvändig, ofta vacker. Det grafiska uttrycket är maximalt utnyttjat. Som få andra åskådliggör hon språkets gränser inför någonting dolt mitt ibland oss.

År 2015 belönade Svenska litteratursällskapet Agneta Enckell för diktsamlingen Inte ett ord (jag är naken).

 

Enckell innehar en konstnärsprofessur åren 2012 2016.

 

Översättningar

Huuhtoutumia (WSOY 2011), en volym vari ingår anteckningar (intill ett nordligt innanhav), översatt i sin helhet (övers. Helena Sinervo) 

 

Agneta Enckell
Fotograf: Patrick Kosk Ladda ner fullstor bild