Boel Westin

Jag är intresserad av gränsöverskridningar, till exempel mellan ord och bild eller mellan liv och text - därav mina arbeten om Tove Janssons konstnärskap. Jag arbetar med äldre tiders litteratur och är vetenskaplig huvudredaktör för projektet Den svenska barnlitteraturens historia.

Boel Westin (f.1951) är filosofie doktor och professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hon skrev den första doktorsavhandlingen om Tove Jansson, Familjen i dalen (1988) och gav ut den första stora biografin om Tove Jansson, Ord, bild, liv (2007). Den har översatts till fem språk. Hon har gett ut böcker om Strindberg och skrivit om flickböcker och bilderböcker. Under många år var hon litteraturkritiker på Dagens Nyheter. 

Pris

Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete 1989

Samfundet De Nios Astrid Lindgrenpris 2007

Svenska Akademien, Schückska priset 2011

Boel Westin
Fotograf: Eva Dalin Ladda ner fullstor bild