Charlotta Boucht

Sedan 1988 har jag jobbat som freelancefotograf. I mitt arbete har jag alltid varit mest intresserad av människan och hennes framfart.

Under årens lopp har jag hunnit illustrera många böcker och också varit med och skrivit en del. Böckerna har oftast handlat om mat men det viktigaste för mig har varit att arbeta med matlagare som har en jordnära syn på matlagning utan snobberi och översitteri.

Sedan början av 90-talet har jag också haft ett otal antal utställningar på gallerier, restauranger, bibliotek och i andra passande utrymmen. I de bilderna har människan oftast lyst med sin frånvaro, utom i författarporträtten, men spåren av henne finns alltid med. Bilderna kan också ses som ett slags självporträtt reflekterat ur för mig viktiga landskap.

De senaste åren har jag rest mycket i utvecklingsländer och där dokumenterat människor med olika former av funktionsnedsättningar i deras vardag. Det har satt sina spår. Livet i Helsingfors känns trots svåra tider och sannfinländare fullt av möjligheter.


Vad är kärnan i ditt konstnärskap?

Ett drag av nondualism som gör att alla och allt, både människor och deras omgivning, är lika viktiga.

 

Varför är litteratur viktigt?

För en del människor är det svårt att överleva utan litteratur när man en gång lärt sig läsa, för andra är den helt oviktig. Det är viktigt att komma ihåg att man kan vara en fullvärdig människa också utan tillgång till litteratur.

 

 
Pris

2011 Svenska Kulturfondens konstpris

1992 Sesampris för boken Marken gungar.

Charlotta Boucht
Fotograf: Eva Persson Ladda ner fullstor bild