Helen Svensson

Helen Svensson (f 1945), bosatt i Helsingfors har arbetat som assistent i svensk litteratur vid Helsingfors universitet 1972-1980 och som litterär chef vid Schildts Förlag åren 1981-2008.

 

"Jag lärde känna Boel Westin under hennes arbete med doktorsavhandlingen Familjen i dalen, som utkom också på Schildts.  Det var faktiskt Tove Jansson som tyckte att vi borde träffas! Vårt gemensamma intresse för Tove blev grunden för fortsatt kontakt och vänskap. Vilken ovärderlig källa Tove Janssons brev var förstod jag när Boel höll på med den stora biografin Tove Jansson. Ord, bild, liv. Någon gång under den tiden föddes tanken på ett gemensamt projekt att ge ut ett urval av Tove Janssons brev. Det har varit ett enormt roligt arbete, det är som att ge ut en del av hennes författarskap."

 

Helen Svensson