Henrik Ekberg

Politices doktor Henrik Ekberg (f. 1944, Ingå) har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med böcker. Åren 19691985 var han anställd som redaktör vid Föreningen finlandssvenska uppslagsverk och 19732009 vid Schildts förlag. Han var förlagets första fackboksredaktör 19852000. Ekberg var huvudredaktör för de båda upplagorna av Uppslagsverket Finland, samt bl.a. för fem upplagor av Vem och Vad och för Finland i krig 13. Han doktorerade 1991 vid Helsingfors universitet på avhandlingen Führerns trogna följeslagare (Schildts 1991) om den finländska nazismen 19321944. Ekberg har även utgett ett flertal andra skrifter och historiker, flera av dem med anknytning till hans västnyländska hembygd.

Henrik Ekberg
Fotograf: Sophie Kawecki Ladda ner fullstor bild