Jan-Erik Andersson

Jan-Erik Andersson ( f. 1954) är en konstnär vars arbeten behandlar mänsklighetens grundenergier; kärlek, byggande, kommunikation, ätande, drömmande, lekande. Sedan 1980 har han presenterat installationer, performanser, offentliga konstverk, interaktiva mediaverk och arkitektur. 

Under de senaste tjugo åren har han samarbetat med en rad arkitekter och skapat helhetskonstverk till exempel i Rastis skolan i Nordsjö, Masaby och Karakallio kyrkorna samt Kouvola församlingshem. Tillsammans med arkitekt Erkki Pitkäranta har han under namnet Rosegarden skapat Kummin, en ekoladugård i Teuva, formad som ett kumminfrö och gjord på kornas villkor, samt Gerbera, en blomformad trädgårdsskola i Kiipula.

Anderssons mest kända verk är helhetskonstverket Life on a Leaf, där han bor tillsammans med sin familj. Huset, planerat tillsammans med Pitkäranta, är även produktionsdelen i Anderssons doktorsarbete vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Andersson blev doktor i bildkonst år 2008. Husprojektet forskar i huset som en membran mellan natur och kultur och i konstens och ornamentikens roll i att skapa ikonisk rymd. Han har gett ut boken WILD fantasti och arkitektur tillsammans med Jen Budney (2007) samt boken om Life on a Leaf huset (Maahenki 2012). Dessutom har han aktivt tagit del i debatten om vår byggda miljö genom artiklar i tidningspressen samt föreläsningar bland annat i Carleton Architectural School, Ottawa, Chicago Art Institute, Henry Moore Institute, samt konstakademierna i Utrect, Tallin, Troindheim och Bologna.

Vad är kärnan i ditt författarskap?

Att sprida information om alternativa sätt att bygga och tänka som baserar sig på glädje, trivsel, ornamentik och ekologi. Dessutom skriver jag ofta historier som inspirerar mina installationer, offentliga konstverk och byggnader.

 

Varför är litteratur viktigt?

Eftersom den på ett annat sätt än film och bildkonst inspirerar till att man skapar egna världar

 

Fackboksförfattare: Hur väljer du dina teman?

Behandlar förhållandet mellan konst och arkitektur

 

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?

Läser så lite finlandssvensk litteratur att det är omöjligt att säga

 
Läs mera

 

Jan-Erik Andersson
Fotograf: Robert Seger Ladda ner fullstor bild