Jeanette Östman

Jeanette Östman (f.1979 i Keminmaa) är filosofie magister från Åbo Akademi. Hon har studerat filosofi, psykologi, kvinnovetenskap/genusvetenskap och journalistik i Åbo, Stockholm och Helsingfors. Östman arbetar som fristående journalist, redaktör, kolumnist, kritiker och föreläsare. Hon har jobbat inom mediebranschen i tjugo år, cirka hälften av dem på Hufvudstadsbladet. Östman var en av de grundande redaktörerna på magasinet VOLT. Hon har också jobbat inom radio och tv på YLE. 
 
Jag skriver och delger för att jag måste och är priviligierad nog att få göra det. Jag kan inte låta bli att berätta. Att fråga och lyssna. Att försöka beskriva. Jag hoppas bidra till en tanke- och ordväv som dokumenterar min samtid och kan bli meningsbärande över tid. Än så länge överträffar verkligheten fiktionen.

Vad är kärnan i ditt författarskap?
En tvingande drivkraft som är både plågsam och njutningsfull (beroende på var i processen en befinner sig).

Varför är litteratur viktigt?
Jag tror att det är orden som håller ihop världen. Starka ord kan leda till handlingar som förenar eller sliter människor och länder i bitar. Historien och det politiska dagsläget vittnar om att det föreligger på just det här sättet. Ord kan ha förödande effekt men också hela. Det finns en potental i mötet mellan människor. Det mötet kan också ske genom litteratur och media. En monolog eller dialog berikas av tankarna som formas hos den som läser/tittar/lyssnar. På det sättet kan samtalet utvecklas vidare, och världen och vårt inre kosmos vidgas.

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?
Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna ge ett djupare litteraturvetenskapligt svar annat än att den finlandssvenska litteraturen är jag. Den kan säga någonting kulturbetingat om mig som finlandssvensk. Annan litteratur speglar andra delar av min identitet.

Översättningar
Kaikella rakkaudella - Sanoja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Into 2014
Text i: Naisten Helsinki. Kulttuurihistoriallinen opas, Schildts 2010

Jeanette Östman
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild