Jerker A Eriksson

Jerker A. Eriksson är född 1931 och bosatt i Helsingfors. Film och historia är hans specialområden och han var filmkritiker i Nya Pressen och Hufvudstadsbladet 1951-1964. Åren 1964-1996 var han chef för Finlands filmcensur (statens filmgranskningsbyrå). Han har även undervisat i historia och filmestetik vid Helsingfors universitet, och varit gästprofessor i skandinavisk historia vid University of Wisconsin, Madison 1973. Han har tillsammans med Max Engman utgett arbetet Mannen i kolboxen. John Reed och Finland 1979.

Jerker Eriksson har kallats den finländska filmkritikens grand old man. Ett brett urval av hans filmkritik från 50- och 60-talen finns utgivna i finsk översättning, Epäilyksen varjo (red. Matti Salo) 1982. Han tilldelades Viasat-priset vid filmfestivalen i Sodankylä 2007.

Jerker A Eriksson
Fotograf: Helen Korpak Ladda ner fullstor bild