Keth Strömdahl

Jag är en skrivande och skapande människa, bosatt i Askola, östra Nyland. Min familj består av fyra barn, en tonårig son som bor med mig och tre vuxna döttrar. Mitt liv har dessutom berikats av två svärsonsaspiranter, den ena från Libanon och den andra från Frankrike, som gjort att min vardag är mångkulturell. Jag har skiftat ner och valt att leva ett liv där jag disponerar över min tid och gör det jag har lust med. 

Jag är fascinerad av livet, människor och deras berättelser och öden, hur och varför det blev som det blev. Då jag läser och skriver gestaltas världen för mig, orden bildar sammanhang och det som vill bli berättat finner sina rätta proportioner. Litteratur är ett sätt att kommunicera, att lyssna och föra en dialog. Genom att skriva kan man förmedla mellan berättelserna och föra människor närmare varandra i genuina möten där de får syn på varandra och samtidigt på sig själv. 

 

Vad är kärnan i ditt författarskap?

Berättelsen och mötet mellan människor.

 

Varför är litteratur viktigt? 

Litteraturen öppnar upp för nya världar och gör det möjligt att se verkligheten och magin ur ett nytt perspektiv. 

 

Hur väljer du dina teman? 

Berättelserna kommer till mig, de väljer mig. 

 

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?

Jag tror det är hälsosamt att befinna sig i utkanten av språket. Det gör det möjligt att gå över gränser och bygga broar. Den finlandssvenska litteraturen ligger mitt emellan den rikssvenska och den finskspråkiga och har en viktig förmedlande roll som brobyggare. Det är trångt i marginalen och då finner det fria flödet sitt utlopp. 

Keth Strömdahl
Fotograf: Aura Colliander Ladda ner fullstor bild