Kristina Murray Brodin

Jag kommer från en familj där vi alltid har lekt med ord. Hela mitt yrkesliv har jag arbetat med barn i mångkulturella områden. I många år som lärare för barn på låg- och mellanstadiet och nu sedan drygt tio år som lärare för de allra yngsta barnen i förskolan. 
Tidigare skrev jag läromedel, först i svenska som andraspråk, sedan blev det en mängd lättlästa böcker. 2008 kom min första bilderbok, Tyranno, ut. Sedan dess har jag skrivit ett tiotal böcker. En bok är översatt till spanska, en annan till danska.

I mitt arbete möter jag dagligen 1-3-åringar som är så otroligt kompetenta, vars språk utvecklas för varje dag, vars fantasi och lekglädje ständigt fascinerar, som kan vara osams men betydligt oftare visar verklig empati. Så nog har jag en källa att ösa ur och hämta inspiration från när jag skriver. Men idéer finns också att hämta från min sons barndom, i tunnelbanan, på ett fik eller från min egen fantasi. 

Mina böcker visar den mångfald som jag upplevt i mitt arbete. Barn med olika hudfärg, i olika familjekonstellationer, flickor som såväl som pojkar kan vara prinsessor, poliser eller vad de vill. 
Ofta skriver jag i jagform (och illustratören ger kanske inga tydliga flick- eller pojkmarkörer för att lyssnaren/läsaren själv ska kunna köna barnet om det vill). 

Kristina Murray Brodin
Fotograf: Miriam Talah Ladda ner fullstor bild