Leif Salmén

”Leif Salmén har gjort en mångsidig och gedigen insats i det finländska kulturlivet. Salmén är känd som politisk journalist, skönlitterär författare och inte minst som essäist. Författarens förmåga att locka med sig och utmana läsaren i den diskussion som förs förhöjer läsupplevelsen. Som essäist hör Leif Salmén i dag till de främsta i landet.” Ur prismotiveringen för Karl Emil Tollanders pris 2009

Journalisten och författaren Leif Salmén är född i Helsingfors 1952. Han har studerat vid humanistiska och statsvetenskapliga fakulteterna vid Helsingfors universitet åren 1971-1976 och arbetat bl.a. som redaktör på FNB och producent på Lilla Teatern. Åren 1976-78 var han reporter på TV:s svenska faktaredaktion, åren 1978-84 politisk redaktör vid TV-Nytt och politisk redaktör vid TV 1 1984-1989.

Pris

Salmén har belönats med Svenska litteratursällskapets pris åren 1979, -84, -87, och 91; Finlandsvenska publicistförbunds pris 1984; Statens informationspris 1985; Statens 3-åriga konstnärsstipendium 1998, Kivipää-priset 2001 och Längmanska kulturfondens pris år 2006.

År 2006 belönades boken Palatset vid Bosporen av Svenska litteratursällskapet med motiveringen:
I boken skapar författaren en personlig, men ändå allmängiltig, syntes av den europeiska civilisationens kultur- och idéhistoria. Utgångspunkten är en geografiskt och kronologiskt utvidgad Medelhavssfär. Författaren bryter medvetet med den klassiska eurocentriska historiesynen genom att lyfta fram bl.a. arvet från Bysans och de arabiska och turkiska kulturkretsarna. Flera fenomen från den europeiska historiens skuggsida, såsom kolonialism, slaveri och antisemitism, behandlas på ett stimulerande och moraliskt inkännande sätt. Författaren ökar förståelsen för vår egen tillvaro genom sin nyfikna tolkning av avlagringarnas betydelse för vår civilisationshistoria.

Ner från Akropolis fick ett hedersomnämnande när Resetidningen Mondo valde de bästa reseböckerna 2008. Genom resor i historien och Salméns egna erfarenheter får läsaren ta del av både vardag och djupa tankar. Man blir inspirerad av att läsa Salméns essäer de hjälper en att gestalta och förstå världen, motiverar Mondos jury sitt beslut.

År 2009 fick Salmén motta Karl Emil Tollanders pris på 35 000 euro och den Tollanderska medaljen för en mångsidig och gedigen insats i det finländska kulturlivet. Salmén är känd som politisk journalist, skönlitterär författare och inte minst som essäist. Hans senaste bok Ner från Akropolis är en samling politisk-filosofiska och humanistiska reflektioner kring personer och skeenden från olika tider och miljöer kryddade med egna livserfarenheter. Författarens förmåga att locka med sig och utmana läsaren i den diskussion som förs förhöjer läsupplevelsen. Som essäist hör Leif Salmén i dag till de främsta i landet.

År 2013 belönades Salmén med Eino Leino-priset för sin orädda och tankeväckande journalistik och mångsidiga essäistik.

 
Översatta till finska har Salméns böcker utkommit på Tammi och Teos.

En författare leker alltid gud, se en intervju med Leif Salmén

Leif Salmén
Fotograf: Heini Lehväslaiho Ladda ner fullstor bild