Maria Antas

1983 började jag studera Nordisk litteratur i Helsingfors. Under ett par år vistades jag i Österrike och blev bra på tyska. Berlinmuren föll och ur murbruket flög det fram en Maria som var väl rustad för arbetslivet. Ekonomiska kriser har kommit och gått, men på ett osannolikt sätt har jag under alla decennier haft jobb som alltid har  kretsat kring text och litteratur. Jag har vandrat från journalistik via sekreterarjobb på universitetet till undervisning, kritikeruppdrag och forskning. Kring millennieskiftet var jag chefredaktör för den anrika och ständigt unga feministiska kulturtidskriften Astra Nova. Efter det slitsamma drömjobbet flyttade jag över till ett annat drömjobb på FILI-Informationscentralen för Finlands litteratur som presenterar Finlands litteratur  i utlandet. Målet är att få de finaste finländska böckerna översatta till andra språk. 

 

Men jag skulle aldrig bli författare.

Inte ens andra priset i Arvid Mörne-tävlingen 1990 övertygade mig om att skrivandet kunde vara något som växte fram ur mig själv, utan beställning utifrån. 

Men den 24.9. 2012 klockan 9.30 öppnade jag min dator och började skriva utgående från ett enda ord: städning. Ordet växte till en bok om det som pågår hela tiden i våra liv, oftast ordlöst, men laddat med känslor och traditioner. Utan städning drunknar vi. Städning är en fråga om liv och död. På riktigt.

Pris

År 2014 belönade Svenska litteratursällskapet Maria Antas. I En stor bok om städning. Vardagsessäer och tankeflykt tar sig författaren an det vardagliga och ger det tyngd i form av finurliga associationer, bred kunskap och bärande tankekedjor. Ur det alldagliga spirar ny förståelse, och städningen växer till en rik väv av flygande tankar där oanade samband uppstår och framstår som naturliga.

Översättningar

En stor bok om städning utkommer våren 2015 på Suhrkamp förlag i Tyskland med illustrationer av Kat Menschik och i översättning av Ursel Allenstein. 

Maria Antas
Fotograf: Synnöve Rabb Ladda ner fullstor bild