Milena Parland

Milena Parland har studerat vid universiteten i Bologna och Helsingfors och är fil.mag. med svensk litteratur som huvudämne och journalistik och ryska som biämnen.
Parland arbetade 19892009 som journalist med Ryssland som specialgebit. Sedan 2010 arbetar hon inom tredje sektorn för kulturkunskap och dialog i skolan med Fira TillsammansMångkulturella feståret. Idén till sagoboken När månen skrattade har kommit till under mångkulturarbete med barn på skolor. Nya barn i skolorna betyder nya berättelser, nya sagor och nya fester!

Pris
S:t Petersburg metropolen runt hörnet nominerades till Fakta Finlandia 2003 med motiveringen: En insiktsfull skildring av en imperial stad, där historien, minnet och nuet kondenseras i vardagens paradoxer, där invånarna i tal, tanke och rörelse skapar meningsfull ordning. Stilen höjer boken över reseguidens nivå till en personligt målad ikon, som förundrar, fascinerar, skämmer och lockar.
Resetidningen Mondo valde S:t Petersburg metropolen runt hörnet till den bästa reseboken 2003.
ett briljant opus och en kulturgärning som gör läsaren bekant med hur det är att leva i staden. Boken borde vid sidan av visumet vara en obligatorisk anskaffning för alla som besöker S:t Petersburg.

Milena Parland
Fotograf: Andrej Scherbakov-Parland Ladda ner fullstor bild