Nils Erik Forsgård

Forsgård är docent i idéhistoria vid Helsingfors universitet och har verkat som gästprofessor i kulturvetenskap vid Humboldt-Universität zu Berlin och som professor i historia vid Helsingfors universitet.
Forsgård är medlem i det euro­peiska kulturparlamentet (ECP), och medverkar som kolumnist på Hufvudstadsbladets kultursida (1998-), han är medlem i redaktionen för tidskriften Nya Argus och han medarbetar regelbundet i ett flertal finska och utländska dagstidningar och tidskrifter.
Forsgård utnämndes till chef för tankesmedjan Magma i april 2008.

Pris
Forsgård disputerade för doktorsgraden år 1998 med en uppmärksammad avhandling om Zacharias Topelius som belönades med Svenska Dagbladets och den svenska bokklubben Clios pris år 1999.
Svenska Akademiens Finlandspris år 2009 för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

 

Nils Erik Forsgård