Nina Albrecht

Nina arbetar som konstnär med allt mellan animation och måleri.  Där emellan ryms t.ex. illustration, serieteckning, skapande av verk i collageteknik och foto.  Hon jobbar också som konst- och kursledare. Performans- och videoverk gör hon tillsammans med andra konstnärer och kreativa. 

Nina driver företaget syster henry & little perky.  Syster henry står för Ninas konstnärliga verksamhet. Little perky är ett barnklädesmärke Nina skapat. 

Tillsammans med Fredrika Biström gör hon konst och avslappnat pyssel med politiska tankar i bakhuvudet. 

 

Vad är kärnan i ditt författarskap?

Att sprida kreativ kraft.

 

Vad är kärnan i ditt konstnärsskap?

Att berätta, ställa frågor, ge mod och glädje, visualisera känslor, skapa gemenskap. 

 

Varför är litteratur viktigt?
Den sprider kunskap och öppnar upp för förståelse och gemenskap.

 

Hur väljer du dina teman?

Vi väljer ämnen som är aktuella och berör oss personligt, dvs. det vi kan berätta på ett spännande sätt. 

Portfolio:  
http://ninalbrechtportfolio.tumblr.com

Bloggar:  
http://systerhenry.tumblr.com  

http://vardagsvingarochklasskalas.tumblr.com  (med Fredrika bistöm)

FB-sida:
https://www.facebook.com/Systerhenry

Nina Albrecht