Ylva Larsdotter

Ylva Larsdotter är bibliotekarie och kulturjournalist.  Arbetar för närvarande som bibliotekarie vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, Arbis i Helsingfors. Mångårig bakgrund på Svenska Yle och Ny Tid. Hon har deltagit i Monika Fagerholms Manusskola.  
Berättar gärna om oväntade och väntade möten. Litteratur är viktig för att den ger sammanhang. Den berättar för oss om andra människors liv och villkor. Får oss att se världen ur andra perspektiv än det egna. Litteratur är ett sätt att utforska min och andras plats i världen

Ylva Larsdotter
Fotograf: Patrik Lustig Ladda ner fullstor bild