Marcus Rosenlund får Statens informationsspridningspris

Vetenskapsjournalisten och författaren Marcus Rosenlund tilldelas statens informationsspridningspris för boken Väder som förändrade världen.

Det är Undervisnings- och kulturministeriet som varje år, sedan 1968, beviljar statliga pris för informationsspridning.

Prismotiveringen lyder:
Väder som förändrade världen bidrar, med en väl avvägd och vidsträckt synvinkel, till den samhälleliga debatten om klimatförändringar. Marcus Rosenlund skapar, av sinsemellan skenbart oberoende händelser, en berättelse som åskådliggör sambandet mellan människa och natur. Boken kombinerar på ett skickligt sätt många olika kunskapsområden. Marcus Rosenlund berör bland annat klimatforskning, meteorologi, historieforskning och forskningsresor.
 
Väder som förändrade världen beskriver hur väder och klimat överallt och i alla tider spelat en stor roll för mänsklighetens utveckling. Rosenlund belyser, genom lättförståeliga och mångsidigt utvalda fall, hur väder och klimatförhållanden hårt prövat mänskligheten. Svåra klimatförhållanden har påverkat såväl politik som vardag: såväl krig som matvanor.
 
Rosenlund inger hopp inför bemötandet av de nu pågående klimatförändringarna. Vädret förändrar världen, men Rosenlund visar att människan har förmåga att förändra sitt sätt att verka, och klara sig ur de svåraste naturkatastroferna.

Prisen beviljas för förtjänstfullt informationsspridningsarbete inom vetenskap, konst och teknologi, som har bidragit till att öka medborgarnas kunskaper och gett impulser till samhällsdebatt.

Marcus Rosenlund har jobbat som journalist vid Svenska Yle i mer än tjugo år, bland annat med det populära vetenskapsprogrammet Kvanthopp i Radio Vega. Väder som förändrade världen är Rosenlunds debut. Boken utkommer på finska som Sää joka muutti maailmaa hos Kustantamo S&S.