Martina Moliis-Mellberg nominerad till Runebergspriset 2022

Martina Moliis-Mellberg nominerad till Runebergspriset 2022

Diktsamlingen falk av Martina Moliis-Mellberg är en av tio kandidater till Runebergspriset 2022. Boken har valts bland 284 finländska titlar.

Urvalsjuryns motivering

Martina Moliis-Mellbergs diktsamling falk erbjuder i sin minimalistiska yttre och inre form en stark läsupplevelse. Det är en koncis, bildrik och exakt beskrivning av en karaktär i form av en falk som placerats i en dov, arkaisk och naturalistisk miljö. Här finns ett tidlöst, koncentrerat existentiellt utrop, en stark hållbar röst i ett överflödssamhälle där ord ofta används ymnigt. Här är det exakthet som gäller, den sagolika och visuellt målande skildringen frammanas med få attribut. Texten synliggör inte bara språkets möjligheter, utan främst de enskilda ordens kraft, att fungera som spjutspetsar när de riktas rätt.

I en digital värld, och på en litteraturscen som behärskas av såväl ljudböcker som e-böcker, utgör falk ett exempel på ett verk som uppnår sin fulla potential när texten kombineras med ett kroppsligt varande. Tillsammans bildas en samstämd helhet.

För att låna diktarens ord: handens tyngd över livet / fångar upp rytm / också en tröst.

Rovfågeln och havet
I den sparsmakade överlevnadssången behandlar Martina Moliis-Mellberg sorg och förlust.

Falkens vingslag och väsen är mycket närvarande i lyriken. Att valet föll just på den här rovfågeln var inte medvetet.

– Den bara kom till mig, det går inte att förklara. När den väl var där gick den inte att bortse från.

Också havet är starkt närvarande i Moliis-Mellbergs poesi. Stora hav och vilda fåglar representerar ofta frihet, men i hennes texter står de som symbol för annat.

– I min poesi tror jag att havet oftare symboliserar det ouppnåeliga, drömmen som är för stor, som ofta leder till misslyckanden.

– Havet är en fantastisk omöjlighet. Det är nog så med falken också. Att en kan beundra den på avstånd men att dess väsen förblir outgrundligt.

Stort grattis till de nio andra nominerade, ni är alla förtjänta uppmärksamheten.