Nils Saramo ny vd

Nils Saramo ny vd

Schildts & Söderströms vd Mari Koli avgår. Efter nio år som bolagets vd, och totalt 17 år i förlagets tjänst, har Koli meddelat bolagets styrelse att hon önskar avgå.

Koli fortsätter i bolaget som Senior Advisor till slutet av 2023 för att trygga en smidig övergång.

– Jag sökte mig till förlagsbranschen för att jag älskar litteratur, och jag avgår nu på toppen av min förläggarkarriär för att få mera tid över till att läsa och skriva, säger hon.

Styrelseordförande Claes von Heiroth betonar den stora insats Mari Koli har gjort för bolaget.

– Styrelsen är tacksam för det framgångsrika jobb Mari har gjort för bolagets utgivning av allmänlitteratur. Tack vare hennes insats är S&S idag ett starkt och välkänt förlagsbrand, som får tack både av författarna och läsarna, säger von Heiroth.

Under Mari Kolis tid som vd har bolagets litterära strategi utvecklats och bär nu frukt i form av prisregn och framgångar, både på svenska och finska, både på vuxenlitteraturens- och barn- och ungdomslitteraturens område.

Styrelsen har utnämnt Nils Saramo till ny vd för S&S från och med 1.2.2023. Nils Saramo har lett S&S Läromedel, bolagets största enhet, sedan 2015 och han leder S&S Läromedel också framöver.

– Nils Saramo har visat starkt ledarskap inom S&S Läromedel och har bland annat. genomfört en lyckad digitalisering av gymnasieläromedlen och styrelsen har stort förtroende för att hela bolaget skall utvecklas vidare under hans ledarskap, säger von Heiroth.

– Jag är verkligt glad över utnämningen, säger Mari Koli. S&S är i goda händer med Nils Saramo som vd och Anna Friman och Mirjam Ilvas som förläggare för litteraturen.

– Liksom alltid tidigare är författarna och illustratörerna själva grundförutsättningen för förlagets verksamhet, och på S&S Litteratur och Kustantamo S&S är det våra erfarna förläggare Anna Friman och Mirjam Ilvas som leder samarbetet med dem. Frimans och Ilvas roller och betydelse förstärks som ansvariga för S&S Litteratur respektive Kustantamo S&S , säger Nils Saramo.

Ytterligare information

Claes von Heiroth, styrelseordförande, 040 561 3516
Nils Saramo, verkställande direktör (fr.o.m. 1.2.2023) 040 059 3036