Pride 2022

Pride 2022

Vi är ett förlag som jobbar med ord. Men ibland behövs också handlingar.

Istället för att enbart skylta med en regnbågsflagga har vi gjort en donation till Helsinki Prides arbete Together with Pride som erbjuder professionell hjälp, kamratstöd och bidrar till att främja rättigheterna för hbtqia+-asylsökande och flyktingar.

På bilden Marie Høeg och Bolette Berg på en cigarett i parets fotostudio. Bilden är ur Queera minnen av Rita Paqvalén. Boken utkom ifjol då det hade gått 50 år sedan homosexuella handlingar ströks ur den finska strafflagen.

Nedan också Den violetta timmen. Merete Mazzarellas bror Martin Schreck var en av de första öppet homosexuella i Finland och en av dem som grundade föreningen för sexuell jämställdhet Seta.