Prisbelönta författare 5.2.2020

Vi gratulerar våra författare Robert Åsbacka och Eva-Stina Byggmästar som mottar pris på Svenska litteratursällskapets årshögtid 5.2.2020.

Ett pris om 20 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillfaller författaren Robert
Åsbacka för romanen Till livets slut. Författaren R.R. Eklund, hans 1900-tal och
brevväxlingen med Hagar Olsson har i berättelsen smidigt fått fiktiv gestalt.
Huvudpersonens velighet har en motpol i den gåpåige illusionsmakaren Edmund
Hellbergs framgångsdyrkan. Romanen utvecklas till en varm och stark skildring av
oföretagsamhetens konsekvenser, modersberoende och alkoholism, kärlekens väsen
och inte minst av skrivandets villkor.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren
Eva-Stina Byggmästar för diktsamlingen Nattmusik för dagsländor. Byggmästars rika
produktion hämtade från början sin energi och egenart ur en bubblande livsglädje och
en outtröttlig nyfikenhet på vad språket kan lockas att göra. Den starka nya samlingen
rymmer, som titeln antyder, en djupnad poesi som fått göra plats också för mörkare
stråk av känslomässig erfarenhet.