Prisregn på SLS
årshögtid 5.2.2018

Vi gratulerar våra författare som mottagit följande pris på Svenska litteratursällskapets årshögtid 5.2.2018.

 

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillfaller författaren Kjell Westö för romanen Den svavelgula himlen, en vemodig och vacker berättelse om generationsklyftor, klasskillnader och samhällsförändring. I centrum står frågan om författarens moraliska ansvar: om kollektiva lögner som trots alla ansträngningar består och om hur svårt det är att överskrida sin köns- och etnicitetsbestämda horisont. Westö har i sina Helsingforsskildringar utforskat den finländska historien från de borgerliga antihjältarnas perspektiv. Det handlar lika mycket om de drömmar som driver dem som om de desillusioner som förlamar dem.

Ett pris om 20 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillfaller författaren Michel Ekman för boken Självbiografiskt lexikon. Kring signalord som ”Långrev”, ”Sakna” och ”Älska” bedriver Ekman med stilistisk klarhet en arkeologi i sitt förflutna. Denna engagerande självsyn lyfter den enskildes livsöde till en allmän nivå, och resultatet är en melankolisk bildningsresa från vuxenlivet till den avlägsna barndomen. Ekmans lågmälda bok belyser dolda samband mellan människans livsfaser.

Ett pris om 17 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillfaller politices magister Torsten Ekman för verket Helsingfors röda fanor. Från arbetarrörelsens tidiga år 1883–1917. Med Helsingfors gator som scen beskriver Ekman livfullt Finlands kamp för sin autonomi och förspelet till arbetarrörelsens strävan för ekonomisk och politisk rättvisa. Han belyser också det komplexa sambandet mellan självständighetssträvan och radikalisering i en för arbetarrörelsen omvälvande tid.

Ett pris om 16 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillfaller författaren Karin Erlandsson för boken Pärlfiskaren. Denna äventyrsberättelse är både en skattkarta och en skatt, en skimrande historia om pärlfiskaren Miranda som söker den eftertraktade Ögonstenen. Språket har smak, doft och färg. Berättelsen för oss till de outforskade djupen av vår innersta längtan och ställer frågan om vad som verkligen är viktigt.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillfaller redaktör Pia Ingström för boken Den mystiska näktergalen. Judar, armenier och greker i Istanbul. På sin vindlande färd genom Istanbul lyckas Ingström frilägga minoriteternas dolda historia i staden, där såväl förtryck och glömska som envist trots och en levande minneskultur framträder. Essän är både reseskildring och betraktelse över Turkiets kosmopolitiska förflutna och senaste politiska utveckling. Kontrasteringen av minoritetsskap där och här ger hisnande perspektiv.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren Carina Karlsson för romanen Algot. Det poetiska språket glöder allt starkare när den unge båtsmannen Algot anländer till Åland och lika rastlöst som obevekligt rör sig mot sitt våldsamma slut. Lilla ofredens kollektiva katastrof speglas i det individuella förloppet; krigets osäkerhet och desperation får sin motsvarighet i det hårda åländska vardagslivet.

Ett pris om 5 000 euro var ur Selma Wasastjernas prisfond tillfaller författarna Lina Hagelbäck och Ulrika Nielsen för diktsamlingen Ömhetsmarker. Med en sällsam energi och språklig aptit går Hagelbäck och Nielsen i dialog med varandra, poesin och det poetiska arvet. Mot all konvention, och med en drabbande ironisk distans, skapar de ett nytt lyriskt ackord i den samtida litteraturen. Orden får ett polyfont liv och glider ut i okända marker.