Prisregn på Svenska
litteratursällskapets årshögtid

Vi gratulerar våra författare som mottagit följande pris på Svenska litteratursällskapets årshögtid 5.2.2019

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillfaller redaktören och författaren Tuva Korsström för verket Älvan och jordanden. En biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström. Boken utgör en nyanserad berättelse om konstnärskap och familj i 1900-talets Finland där skrivande, krig och föräldraskap – personliga och samhälleliga tragedier – påverkar varandra. Den bygger på brev, dagböcker och minnen, kompletterade av ett rikt bildmaterial. Perspektivet är analytiskt, och Korsström fullföljer skickligt kritikerns uppgift att sätta i sammanhang, förstå och belysa. Verket utgör en höjdpunkt i hennes mångsidiga verksamhet att som kulturredaktör och skribent lyfta fram såväl finländsk litteratur och kultur som internationella strömningar.

Ett pris om 20 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillfaller poeten Eva-Stina Byggmästar för boken Orkidébarn. I denna sprittande diktsamling skriver Byggmästar om diktens tillblivelse genom att leka med traditionella metalyriska motiv och skapa nya. Dikten är ett hyperkänsligt orkidébarn som måste bäddas ner i mjukt fodrade holkar, gökur och radioapparater. Samlingen är ett angeläget försvar för diktkonsten vars villkor skaver mot värderingarna i vår samtid.

Ett pris om 20 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillfaller författaren Peter Sandström för Mamma november. Författaren blottlägger med språklig elegans och i lek med autofiktionen ständigt nya lager av det sant universella och allmänmänskliga. Med avstamp i vardagen och nära relationer undersöker Sandström brutalt men kärleksfullt människans inre ljus och mörker, dagrar och skuggor. I perspektiv av alltings förgänglighet blir nuet allt mer dyrbart.

Ett pris om 16 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillfaller vetenskapsredaktören Marcus Rosenlund för verket Väder som förändrade världen. I denna viktiga bok kopplas naturvetenskapliga fakta med historia och samhällsvetenskap. Rosenlund citerar Kants stridsrop Sapere aude! Våga veta! Det är en uppmaning som borde upprepas oftare i vår tid av alternativa fakta, inte minst vad gäller klimatet. Boken är tillgänglig och populärvetenskaplig i ordets bästa mening.

Ett pris om 16 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillfaller poeten Tomas Mikael Bäck för boken Morgon. Med ren och avklarnad stil leder Bäck läsaren genom vardagens försåtliga dramer. Hans bok är en lyrisk biografi, spelad mot bakgrund av natur och närvaron av obevekliga historiska realiteter – en ekokammare, där minnen brottas med glömska. Bäck skriver en vaken dikt där tillvaron i det skarpa morgonljuset framstår som mirakulös.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren Sabine Forsblom för romanen Betinkan. Med språklig energi och skoningslös blick väver författaren en färgstark berättelse om flickors längtan efter kärlek och bekräftelse samt priset man är beredd att betala för att få dem. Det handlar om lojalitet och rivalitet. Boken utspelar sig i arbetarklassmiljö i en småstad på 1970-talet. Mycket är mörker, men humorn lyser ofta igenom.

Ett pris om 5 000 euro var ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren Anssi Hurme och illustratören Maija Hurme för bilderboken Skuggorna, som poetiskt behandlar en flickas och hennes pappas saknad efter mamman. Skuggorna är sorgens personifikationer. De avskärmar, skyddar, hindrar och tar plats men håller också sällskap. Berättelsen visar på fantasins och gestaltningens kraft; hur man kan umgås med sin sorg så att den blir en gäst och inte en inkräktare.

Ett pris om 10 000 euro ur Ina Rosqvists fond tillfaller poeten Matilda Södergran för boken Överlevorna. Den stränga och asketiska poesi som Södergran aktiverar här äger en alldeles egen prägel. Med renbrända omtagningar av fraser och motiv, inte sällan med ekopoetiska undertoner, uppenbarar hon genom sin sinnrikt flätade diktsamling nya sammanhang, såväl språkliga som psykologiska. Ledorden är sorg, förlust och melankoli; tilltalet ljust och livstillvänt.