Rita Paqvalén får hedersomnämnande för Queera minnen

Rita Paqvalén får hedersomnämnande för Queera minnen

Rita Paqvalén har fått hedersomnämnande för sin bok Queera minnen på Arkivens dag i Norden!

I år har det gått 50 år sedan homosexuella handlingar ströks ur den finska strafflagen.

Diskriminering, stigmatisering och skam har präglat den queera historien och skapat en kultur av tystnad och självcensur. Samtidigt har det funnits de som vågat och som trotsat konventioner.

Rita frågar sig vilka spår normbrytande begär, handlingar och könsuttryck har lämnat i kulturen. Via arkiven har hon dykt i några historiska personers liv.

Vem var lantdagskvinnan Vera Hjelt (1857–1947), konstnären och dandyn Harald Gallen (1880–1930), sjuksköterskorna Anna-Lisa Höckert (1891–1953) och Isa Hasselström (1890–1985), eller fotografen och kvinnosakskämpen Marie Høeg (1866–1949)?

Hur kan vi i dag vara lyhörda för den queera historiens mångfald? Vilka röster och perspektiv är osynliga i dag?

Och motiveringen till hedersomnämnandet lyder helt korrekt:

”I boken lyfter filosofie doktor Rita Paqvalén fram några personer som har vågat trotsa samhällets konventioner och normer under en tid då homosexuella handlingar var straffbara enligt finländsk lag. Via ett mångfacetterat arkivmaterial synliggörs tystnader, makt, gränsdragningar och normbrott inom kulturen och kulturhistorien.”