Schildts & Söderströms gjorde ett positivt resultat år 2020

Bokslutet för år 2020 visar att förlaget för andra året i rad sedan förlagssammanslagningen år 2012 uppnådde ett positivt resultat.

Efter utmanande år inom förlaget och i branschen står Schildts & Söderströms ekonomi på en stabil grund.

Intäkterna för år 2020 var 5,2 miljoner euro, rörelseresultatet blev 40 000 euro och resultatet efter finansiella poster landade på 210 000 euro.

– Ett stort tack går till de författare, illustratörer, översättare, språkproffs och grafiker som vi har glädjen att samarbeta med och till medarbetarna på S&S. Utgivningen på alla tre förlagen håller hög kvalitet, säger vd Mari Koli.

– Förlagens författare och illustratörer har stora internationella framgångar och vi har lyckats skapa nya, kreativa former för samarbeten med svenska förlag, vilket är särskilt glädjande.

I dag består Schildts & Söderströms-familjen av tre förlag: S&S Litteratur (11 procent av omsättningen), Kustantamo S&S (23 procent av omsättningen) och S&S Läromedel (66 procent av omsättningen).

S&S Litteratur är ett av de ledande finlandssvenska förlagen med utgivning i alla genrer. Enbart ifjol debuterade 12 författare och illustratörer på S&S Litteratur.

S&S Läromedel är den ledande utgivaren av läromedel på svenska i Finland. Ledstjärnan är flexibla lösningar och inlärning för livet.

Det finskspråkiga Kustantamo S&S är i sin tur den ledande utgivaren av finlandssvensk litteratur på finska. Förlaget ger också ut originaltitlar på finska och högklassig litteratur från andra språkområden.

Schildts & Söderströms är grundare av och delägare i Helsinki Literary Agency, en agentur som representerar förlagets författare i världen.

I år firar Schildts & Söderströms 130 år av förlagsverksamhet.