SLS-prisregn över författare och illustratörer

SLS-prisregn över författare och illustratörer

Pia Ingström, Hanna Lundström, Maija Hurme och Tove Virta får pris av Svenska litteratursällskapet på Runebergsdagen 5.2.

Ett pris om 30 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillfaller författaren och litteraturkritikern Pia Ingström för Min farmors nerver.

Prismotivering: Hennes självbiografiska essäer rör sig otvunget mellan liv och dikt – andras och egna – och hon vet precis när man måste överskrida gränsen mellan dessa. På sin ”resa i minnenas och de obesvarade frågornas värld” slår Ingström följe med Sylvia Plath, Andrej Tarkovskij och Märta Tikkanen när hon försöker spåra ”det labila ingströmska temperamentets” ursprung.

Ett pris om 10 000 euro var ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren Hanna Lundström och illustratören Maija Hurme för diktbilderboken Ljusligheter. Poesi som skiner.

Prismotivering: Lundströms lyrik sveper över solglada barn men drar sig inte för att tränga in i mardrömmens källarhål. Hurmes bilder bäddar för ett allkonstverk, de får texten att växa, trilskas och kränga. Genom ljus och mörker vandrar barnläsaren, som erbjuds finurliga genvägar över skrämmande uppslag. Vuxenläsaren berikas med poesins och bildkonstens sken över livets vidunderligheter.

Ett pris om 6 000 euro ur Spåreska fonden tillfaller journalisten Tove Virta för boken Naturväktarna.

Prismotivering: Den ledsagar läsaren genom det populära radioprogrammets historia.  Från och med 1971 har programmet besvarat den naturintresserade publikens frågor på ett kunskapsgivande och underhållande sätt. Virta ger en inblick i direktsändningarnas intensiva värld och dess utveckling. Hon visar också hur experternas intresse för naturen tagit form och hur man i sin vardag kan leva på ett mer hållbart sätt.