Svenskfinlands bokhandlar: Kristinestad

Svenskfinlands bokhandlar: Kristinestad

I sommar åker vi på turné till Svenskfinlands bokhandlar: från Lovisa i öst till Jakobstad i nordväst via Mariehamn i väst. Är du på sommarstället utan lämplig läsning rekommenderar vi varmt ett besök i din lokala bokhandel!

Kristinestads Bok och Färghandel på Sjögatan 35 är något så ovanligt som en bokhandel och en färghandel i ett. Kombinationen har existerat i cirka fyra år och har en logisk förklaring. Jani Sten ägde tidigare bokhandeln (sedan 2002), och hans pappa färghandeln. När Janis pappa gick i pension för drygt fyra år sedan tog Jani över färghandeln också, och nu verkar de i samma hus och det fungerar bra. Idag har rollerna dock bytts lite: Janis fru Saara ansvarar för bokhandeln, och Jani för färgsidan.  Saara har jobbat i bokhandeln sedan ungefär tretton år tillbaka, så hon har lång erfarenhet av branschen. Och optimism finns, för i vår startade de en bokhandel också i finska Teuva.  Just nu är Saara moderskapsledig med Emma – så återväxten är tryggad – men är tillbaka på job i augusti.

Kristinestad är en vacker stad och lockar till sig mycket sommargäster, och det märks också inne i bokhandeln. De kommer gärna in och är speciellt intresserade av böcker med lokal anknytning.  Kristinestadborna köper också gärna böcker om Kristinestad men också mycket barnböcker, på både svenska och finska. Kristinestads sommarmarknad i juli är en av de större tilldragelserna i staden sommartid – marknaden lockar till sig besökare från hela landet, kring trettio tusen varje år.