Vi söker fadderförskolor

Vi söker fadderförskolor

Hur viktig är inte barns läsning! För att främja den har vi det gågna läsåret haft två stycken fadderförskolor som vi försett med böcker och ordnat program för, och det lyckade projektet fortsätter även nästa år. Vi söker nu två nya fadderförskolor som vi erbjuder:

  • Friexemplar på alla årets barnböcker (ett ex av varje bok)
  • Besök av en författare eller illustratör
  • 25 % rabatt på barnböcker i vår nätbutik till alla familjer som har barn i förskolan
  • En klassuppsättning av läromedlet Fikonfnatt och tips om hur man kan använda det i undervisningen

Är din förskola den vi letar efter? Skicka in en fritt formulerad ansökan till info@sets.fi senast den 15 maj. Tillsammans med läsambassadören Katarina von Numers-Ekman väljer vi två vinnare som kungörs inom maj månad. Projektet kör igång efter sommarlovet.