Hilding Nyström

Hilding Nyström (19212018) blev politices licentiat vid Helsingfors universitet 1954 och är auktoriserad translator sedan 1991. Åren 195286 var han arkiv-och avdelningschef på FBF:s huvudkontor i Helsingfors.
 

Vad är kärnan i ditt författarskap?

Sanningen i lättsmält form
 

Varför är litteratur viktigt?

Fördjupar vetandet, stärker språkörat

Hilding Nyström