Skriver du?

Schildts & Söderströms har verkat för den finlandssvenska litteraturen sedan 1891.

Utgivningen hos S&S Litteratur består av prosa, lyrik, memoarer, biografier, essäistik och facklitteratur. Vi ger också ut barn- och ungdomsböcker.

Vi tar endast emot manus via e-post, helst i pdf-format. Adressen är manus@sets.fi.

Kom ihåg att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter. Berätta gärna något om dig själv i en fritt formulerad text.

Vår strävan är att ge besked om utgivning inom tre månader. Under sommaren har vi inte möjlighet att gå igenom manus i samma takt som under resten av året. Räkna alltså då med en längre behandlingstid.

Vårt kärnuppdrag är att ge ut böcker av finlandssvenska författare. Därför uppmanar vi författare i Sverige att i första hand vända sig till andra förlag.

På grund av det stora antalet manuskript vi får in kan vi tyvärr endast undantagsvis ge personliga kommentarer till manus.