Köp- och leveransvillkor

Näthandeln hos oss följer nedanstående avtal och villkor:

§1 Konsumentskydd
För handel via Internet gäller i princip samma regler som för all annan försäljning till konsumenter (Finlands lag, konsumentskyddslagen). Den viktigaste skillnaden är att köp på webben är distansköp. I bestämmelserna för distansköp sägs det att konsumenten har ångerrätt i 14 dagar från det att han fått både produkten och orderbekräftelsen. Ångertiden räknas från den dag den senare av dessa två kommit fram till konsumenten. Returnerad vara bör vara oanvänd. Kunden har rätt att bekanta sig med varan på samma sätt som i en butik.

§2 Betalning och köpavtal
Betalningen i webbutiken administreras av Kirjavälitys Oy.
Ett köpavtal ingås mellan förlaget och kunden i och med att kunden får en orderbekräftelse per e-post efter att betalningen gjorts.
Notera att den enskilda produktens pris inte inkluderar leveranskostnaderna.

§3 Leverans
Distributionen av böckerna administreras av Kirjavälitys (www.kirjavalitys.fi).

Frågor som gäller leveranserna kan riktas till Kirjavälitys kundtjänst måndag till fredag kl 8–16: telefon +358-(0)10 345 1530, e-post kundservice@kirjavalitys.fi.

§3.1 Leverans till Åland
Schildts & Söderströms hänvisar till de åländska bokhandlarna för köp av fysiska böcker.

Beställningar i vår nätbutik innehåller alltid moms. Licensnycklar till digitala produkter distribueras per e-post och Schildts & Söderströms kan inte garantera att mottagaren av en licensnyckel är bosatt på Åland.

§4 Retur och reklamation
Som kund har du i enlighet med konsumentskyddslagen rätt att, inom 14 dagar, returnera en beställd produkt till avsändaren (i detta fall till Kirjavälitys).

Kontakta kundservice@kirjavalitys.fi för information om hur du returnerar dina beställda varor.

Digitala produkter saknar retur- och ångerrätt, enligt Konsumentskyddslagens 6 kapitel.

Ifall varan vid leverans är felaktig bör en reklamation riktas till avsändaren. Kirjavälitys kundtjänst tar emot reklamationer som gäller böcker. Kontakta Kirjavälitys kundtjänst måndag till fredag kl 8–16 på telefon +358-(0)10 345 1530 eller e-post kundservice@kirjavalitys.fi.

§5 Personuppgifter
Schildts & Söderströms och Kirjavälitys Oy sparar personlig data om beställaren i samband med beställningen. Namn, adressuppgifter, e-postadress samt information om beställningen behövs för att leverera de beställda produkterna.

Personuppgifterna behandlas, förutom av ovan nämnda personuppgiftsansvariga, även av personuppgiftsbiträden godkända av ovan nämnda personuppgiftsansvariga. Personuppgifter överlåts aldrig till tredje part.

Personuppgifter som registrerats i samband med beställning sparas enligt finsk bokföringslag i minst 6 år. Kunden har rätt att begära att personuppgifter raderas efter denna tidsperiod. Begäran riktas till info@sets.fi.

§6 Cookies och scripts
Vi använder ett antal script på vår webbsida som kan spara cookies på din dator. Vi gör detta för att följa med hur våra sidor används.

Den här datan används av oss och våra partners för att analysera beteende och förbättra våra tjänster.

För att skydda din personliga data anonymiseras datan. Det betyder att det för våra partners och oss är omöjligt att få fram vem just du är i våra analyser.