Schildts & Söderströms har verkat för den finlandssvenska litteraturen sedan 1891.

Vi ger ut ungefär 40 nya titlar varje år: romaner, noveller, lyrik, barn- och ungdomslitteratur, essäer och sakprosa. Varje bok vi ger ut är vald med omsorg. För oss är det viktigt att våra böcker är engagerande, välgjorda och vackra.

Om du är författare, illustratör eller grafisk formgivare och har en bokidé – kontakta någon av oss på redaktionen. Läs mer om hur du sänder manus till oss här.

Material för journalister och media finns i pressrummet.

Nils Saramo

Verkställande direktör

0400 593036

Anna Friman

Litterär chef

040 544 8625

Martin Welander

Förläggare, sakprosa

050 368 5684

Karin Berglund

Barn- och ungdomsboksredaktör

040 734 1364

Jonas Sundström

Marknadsföring och kommunikation

045 234 7823

Aki Järvinen

Försäljning

046 876 1776

Johanna Forss

Marknadschef

050 571 7522

Susanna Sucksdorff

Produktion

050 574 6966

Hedda Sirén

Förlagskoordinator

040 570 4064

Noora Karlsson

Sociala medier och digital marknadsföring

040 354 3893

Schildts & Söderströms
Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
PB 870, 00101 Helsingfors

E-post: fornamn.efternamn@sets.fi
Faktureringsadress
Schildts & Söderströms Ab
@sets.fi@
PL 1000
00781 HELSINKI
FO-nummer: 0196599-8
VAT number: FI01965998

Bankuppgifter
Aktia Bank Abp
IBAN: FI26 4055 1120 0194 13
BIC: HELSFIHH
Logistik
Kirjavälitys Oy
kundservice@kirjavalitys.fi
tfn: +358-(0)10 345 1530
fax: +358-(0)10 345 1454
www.kirjavalitys.fi

Digitala medier
Vasaesplanaden 24
65100 Vasa