Schildts & Söderströms har verkat för den finlandssvenska litteraturen sedan 1891.

Vi ger ut ungefär 40 nya titlar varje år: romaner, noveller, lyrik, barn- och ungdomslitteratur, essäer och sakprosa. Varje bok vi ger ut är vald med omsorg. För oss är det viktigt att våra böcker är engagerande, välgjorda och vackra.

Om du är författare, illustratör eller grafisk formgivare och har en bokidé – kontakta någon av oss på redaktionen. Läs mer om hur du sänder manus till oss här.

Material för journalister och media finns i pressrummet.

Mari Koli

Verkställande direktör

045 657 9808

Anna Friman

Litterär chef

040 544 8625

Myrika Ekbom

Förlagsredaktör

041 507 6815

Jonna Brander

Förlagsredaktör

040 705 2157

Martin Welander

Förlagsredaktör

050 368 5684

Ida-Lina Nyholm

Barn- och ungdomsboksredaktör

050 596 0448

Inger Ruotanen

Försäljningschef

045 657 6494

Susanna Sucksdorff

Marknadschef

050 574 6966

Jonas Sundström

Kommunikations- och marknadsföringschef

045 234 7823

Mi Helaskoski

Marknadsföringskoordinator

040 825 8290

Schildts & Söderströms
Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
PB 870, 00101 Helsingfors

E-post: fornamn.efternamn@sets.fi
Faktureringsadress
Schildts & Söderströms Ab
@sets.fi@
PL 1000
00781 HELSINKI
FO-nummer: 0196599-8
VAT number: FI01965998

Bankuppgifter
Aktia Bank Abp
IBAN: FI26 4055 1120 0194 13
BIC: HELSFIHH
Logistik
Kirjavälitys Oy
kundservice@kirjavalitys.fi
tfn: +358-(0)10 345 1530
fax: +358-(0)10 345 1454
www.kirjavalitys.fi

Digitala medier
Vasaesplanaden 24
65100 Vasa