Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn gäller företaget Schildts & Söderströms webbplats och därmed förbundna tjänster. Vi förstår vikten av din integritet och vill förvissa oss om att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter. Den här policyn klargör hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats, våra tjänster och våra produkter. Schildts & Söderströms är personuppgiftsbiträde i enlighet med denna integritetspolicy, om inget annat anges.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Klicka här och läs mer om cookies.

Innehåll

 • Personuppgifter vi samlar in
 • Insamling av personuppgifter
 • Användning av personuppgifter
 • Cookies och lokal förvaring av data
 • Orsaker till att personuppgifter delas
 • Åtkomst till egna personuppgifter och kontroll av uppgifterna
 • Dina rättigheter
 • Skyddet av dina personuppgifter
 • Lagring och behandling av personuppgifter
 • Förvaring av personuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter för att säkerställa att våra tjänster fungerar effektivt och så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse. Vi kan behöva de här uppgifterna när:

 • Du skapar ett konto: För att skapa ett konto i vår webbutik eller i vår applikation måste du registrera dina uppgifter.
 • Du uppdaterar ditt användarkonto: När du uppdaterar ditt användarkonto kan vi eventuellt samla in behövliga uppgifter
 • Du köper produkter: Vid köp i vår webbutik samlar vi in uppgifter som behövs för behandling av köpen.
 • Du ger respons: För att kunna ge omdömen om produkter eller ge respons måste du lämna dina uppgifter.
 • Du deltar i en utlottning: När du deltar i en utlottning kan det hända att dina uppgifter krävs.
 • Du beställer ett nyhetsbrev: När du beställer ett nyhetsbrev kan det hända att dina uppgifter krävs.
 • Du kontaktar vår kundtjänst: Svar på kontakter med kundtjänsten och förbättring av tjänsten kan kräva att dina uppgifter sparas.

Insamlingen av personuppgifter beror på situationen, de val du gjort, hur du ställt in ditt integritetsskydd och de produkter och funktioner du använder. Uppgifter som vi kan samla in är bland annat:

 • Namn och kontaktuppgifter: För- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och leveransuppgifter.
 • Identifieringsuppgifter: Lösenord, personbeteckningar och övriga säkerhetsuppgifter.
 • Demografiska uppgifter: Ålder, kön, bosättningsland och språkuppgifter.
 • Betalningsuppgifter: Val av betalningsmetod
 • Köphistorik: Inköp, köpesummor, tidpunkter och utnyttjade erbjudanden.
 • Enhhets- och användningsuppgifter: Uppgifter om enheten och dess användning, såsom använda egenskaper och besökta webbsidor.
 • Intressen du visat och favoriter: Produkt- och innehållsintressen.
 • Övriga uppgifter: Kundrespons, omdömen och samtal i anslutning till kontakter med kundtjänsten.

Har du frågor eller vill veta mer om behandlingen av personuppgifter, kontakta oss per e-post på adressen support@sets.fi.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter insamlas från flera källor så att vi kan säkerställa våra tjänsters funktion och ge dig bästa möjliga användarupplevelse.

 1. Direkt överlåtna personuppgifter: Du ger oss direkt vissa personuppgifter exempelvis när du beställer en vara i vår webbutik, när du skapar ett användarkonto i vår applikation eller när du kontaktar vår kundtjänst.
 2. Tjänstens användning och teknologi: En del av uppgifterna samlar vi in genom att följa med din växelverkan med våra tjänster och produkter. Det sker bland annat med hjälp av cookies på våra webbplatser och genom att samla in uppgifter via din enhet, såsom IP-adress och språkinställningar. Ibland kan vi kombinera uppgifter från dina olika enheter för att kunna erbjuda personanpassat innehåll och reklam.
 3. Uppgifter erhållna av tredje part: Vi kan få uppgifter också av tredje parter, såsom sociala medier eller kompanjoner, med vilka vi samarbetar för att erbjuda våra tjänster. Vi kan också få uppgifter från offentliga källor, såsom myndigheternas öppna databaser.

Observera att om du inte lämnar de uppgifter om dig själv som krävs för användning av en produkt, tjänst eller funktion kan du vara förhindrad att använda tjänsten eller produkten i fråga.

Användning av personuppgifter

I det här avsnittet berättar vi för vilka ändamål vi samlar in personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen av dem. Användningen av personuppgifter baserar sig i huvudsak på två grunder:

 1. Avtal: Behandlingen är nödvändig för att det avtal vi ingått med dig ska fullgöras.
 2. Legitimt intresse: Vårt eller tredje parts legitima intresse förutsätter behandlingen.

I vissa fall grundar sig behandlingen av personuppgifter också på:

 • Samtycke: När du gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.
 • Lagstadgad skyldighet: När behandlingen är nödvändig för att en lagstadgad skyldighet ska uppfyllas.

Personuppgifter används för följande ändamål:

 1. Tillhandahållandet och utvecklingen av produkter och tjänster: Vi använder personuppgifter för att genomföra inköp, för att erbjuda och förbättra produkter och för att genomföra för affärsverksamheten nödvändiga åtgärder. Häri ingår hantering av produkter, underhåll och förbättring av prestanda, utveckling av nya egenskaper och tillhandahållandet av kundtjänst.
 2. Rättsliga grunder: Behandlingen kan grunda sig på avtal eller ett legitimt intresse. Exempelvis insamling och lagring av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna sända produkten du beställt. Om du är kontaktperson i företaget som köpt produkten får vi behandla dina uppgifter så att vi kan leverera produkter till din arbetsplats på grund av ett legitimt intresse.
 3. Kundtjänst: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig kundtjänst.

Förbättring av webbplatsen. Vi använder de insamlade uppgifterna för att förbättra webbplatsen och optimera kundupplevelsen på följande sätt: vi analyserar användarnas beteende, såsom hur de navigerar och klickar sig fram på webbplatsen samt de sökord de använder så att vi kan förbättra sökresultatens träffsäkerhet och för att prioritera nya funktioner i utvecklingen. Denna behandling av personuppgifter baserar sig på vårt legitima intresse att erbjuda användarna en allt bättre kundupplevelse på vår webbplats.

Säkerhet och överensstämmelse med kraven. Vi använder de insamlade uppgifterna för att garantera våra kunders säkerhet och förhindra missbruk av våra nättjänster samt för att upptäcka och undersöka bedrägerier. Uppgifterna används också för att förebygga bedrägerier och stölder, för att bilägga tvister och för att implementera avtal. Med hjälp av uppgifterna säkerställer vi dessutom att den tillämpliga lagstiftningen, såsom bokföringslagen, följs. En sådan behandling av uppgifter baserar sig på en rättslig förpliktelse eller ett legitimt intresse.

Affärsverksamhet/Business Intelligence. Schildts & Söderströms använder de insamlade uppgifterna för utveckling av affärsanalyser och som stöd för beslutsfattandet. Där ingår analyser på aggregerad nivå och utnyttjande av uppgifter om affärsverksamheten, vilket gör det möjligt att leda och skydda affärsverksamheten och att fatta datadrivna beslut. En sådan behandling av uppgifter baserar sig på ett legitimt intresse.

Kommunikation. Vi använder de insamlade uppgifterna för att möjliggöra en effektiv kommunikation med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel. Här kan ingå till exempel påminnelser om varukorgens innehåll, uppdateringar av statusen hos begäranden till kundtjänsten och information om erbjudanden som eventuellt intresserar dig. En sådan behandling av uppgifter baserar sig antingen på behovet att fullgöra avtalsenliga förpliktelser eller på ett legitimt intresse.

Användarkonto. När du skapar ett användarkonto eller gör ett inköp i vår webbutik begär vi de för ändamålet nödvändiga personuppgifterna. Varje användarkonto förses med en individuell kundbeteckning, så att vi kan identifiera användarkontot med tillhörande uppgifter. När du loggar in skapar vi en inloggningshändelse som innehåller datum, klockslag, IP-adress och eventuella felmeddelanden. Användarkontots personuppgifter kan komma att användas för riktad reklam på olika annonsnätverk (se vidare RIKTAD REKLAM). I egenskap av kund som skapat ett användarkonto i Schildts & Söderströms tjänst kan du av oss få riktad reklam på olika annonsnätverk. Den här behandlingen av uppgifter baserar sig på antingen avtal eller ett legitimt intresse.

Marknadsföring och kommunikation, Vi använder oss av olika kanaler för marknadsföring och kommunikation, såsom e-post och vår webbplats. Marknadsföringen och kommunikationen på vår webbplats grundar sig på de uppgifter du lämnar när du registrerar ditt användarnamn och de uppgifter som insamlats i samband med dina köp och din användning av tjänsterna. Vi analyserar och sorterar de här uppgifterna för att kunna sända dig nyhetsbrev som svarar mot dina preferenser. Du kan till exempel få till ditt intresse anpassad information om ett nytt band i en bokserie, om du tidigare visat intresse för bokserien i fråga.

En del av cookies på våra webbplatser används för marknadsföring. De lagrar ditt agerande på webbplatsen samt vilka webbsidor du besöker, så att vi kan erbjuda dig intressant och effektiv reklam. Mer information om användning av cookies hittar du i avsnittet ”Cookies och lokal förvaring av data”.

Vi kan dela anonymiserade beteendeuppgifter med våra annonsörer och samarbetspartners så att de kan anpassa reklamen för dig. En sådan marknadsföring baserar sig på ditt beteende på vår webbplats och på andra webbplatser. De anonyma beteendeuppgifterna kan inte knytas till enskilda personer.

En annan av våra marknadsföringsmetoder är inriktning som bygger på beteende, där du ser skräddarsydda budskap baserade på din klickhistorik på vår webbplats.

Den här marknadsföringsformen och kommunikationen grundar sig på ett legitimt intresse.

Riktad reklam. Vi erbjuder riktad och skräddarsydd reklam i flera externa kanaler genom att koppla din e-postadress och/eller din cookie-identifierare till olika annonsnätverk. Detta sker genom att e-postadresserna och/eller cookie-identifierarna hos Schildts & Söderströms och annonsnätverkets kunder/medlemmar sammanslås. E-postadresserna svarar mot de adresser som innehas av Schildts & Söderströms och de adresser som hittats hos annonsnätverket genom en decentraliseringsprocess, vilket säkerställer informationssäkerheten. På det sättet kan vi rikta reklamen baserat på tidigare köp och besök på webbplatser och på olika annonsnätverk följa marknadsföringens effekt. E-postadresserna insamlas enligt den praxis som gäller för insamling av personuppgifter, medan cookie-identifieraren åter inställs i samband med samtycket till användning av cookies. Cookien är en individuell kodsträng som lagras i din webbläsare for identifieringen. Marknadsföringen sker via följande annonsnätverk: Google Ads (till exempel i Google, Youtube, Gmail) och Meta-annonserna (i Facebook, Instagram och Audience Network).

Den här marknadsföringen baserar sig alltid på ett legitimt intresse.

Avböja direkt marknadsföring: Du har alltid rätt att neka till Schildts & Söderströms direkta marknadsföring som innehåller reklamutskick per post eller e-post. Du kan meddela om ditt avböjande genom att be oss att inte ta kontakt via nämnda kanaler. Om du besluter avböja ber vi om en kopia av dina nuvarande kontaktuppgifter för listan över marknadsföringsförbud för att förvissa oss om att du inte i fortsättningen får direkt marknadsföring av oss.

Den här marknadsföringen baserar sig på en lagstadgad skyldighet.

Cookies och lokal förvaring av data

Vi använder cookies och lokal förvaring av data för att förbättra våra webbplatsers funktionalitet så att vi kan rikta skräddarsytt innehåll, erbjudanden och annonser till dig och säkerställa våra tjänsters smidiga funktion. Tekniker för lagring av cookies och lokala data används för att garantera att våra tjänster fungerar ändamålsenligt och ger dig bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Inloggning och inställningar. Vissa cookies används för att komma ihåg dina inställningar när du nästa gång besöker vår webbplats. Tack vare de lokalt lagrade data behöver du inte logga in vid varje besök på webbplatsen. Det här gör också din användarupplevelse angenämare då du kan behålla dina inställningar utan att logga in.

Personanpassning och marknadsföring. Vi utnyttjar lokal lagring av data för att anpassa kundupplevelsen på våra webbplatser och i våra applikationer exempelvis på grundval av vad du tidigare sökt eller tittat på där. På det sättet kan vi erbjuda dig innehåll och reklam som vi tror intresserar dig. Dessutom används de här uppgifterna för personligt anpassade erbjudanden till dig.

Analys, statistik och utveckling. Vi använder mångsidiga mätverktyg för att samla in statistik om användningen av våra webbplatser och applikationer. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi utveckla och förbättra användarupplevelsen. Vi utnyttjar exempelvis programmet Google Analytics för nätanalys, och det ger en god överblick över användartrafiken och webbplatsens prestanda.

Orsaker till att personuppgifter delas

Ibland är det nödvändigt att dela dina uppgifter till våra samarbetspartners för att vi ska kunna leverera de tjänster och varor du beställt. Vi samarbetar med olika aktörer, såsom kundtjänst, marknadsföring och trafikmätning, och de kan behöva personuppgifter för att kunna erbjuda tjänster. Dessa tjänsteleverantörer förbinder sig att följa avtalen om behandling av personuppgifter och använder inte uppgifterna för egna ändamål.

Leverantörerna av betaltjänster får dina betaluppgifter för fullgörandet av köpet och förhindrande av bedrägerier och kreditriskminskning.

Leverantören som genomför betaltransaktionen ansvarar själv för behandlingen av dina personuppgifter.

Dina personliga uppgifter delas också till fraktföretaget som levererar de beställda varorna till dig. Varje fraktföretag svarar för datasekretessen när det behandlar personuppgifter och är självt personuppgiftsansvarigt vid behandlingen av personuppgifter.

Övrigt. Vi kan behöva lämna ut eller förvara dina personuppgifter i följande fall:

1. För att följa lag eller straffprocess: Uppgifter kan lämnas ut till polisen och andra myndigheter så att lag eller straffprocess följs.

2. För att skydda våra kunder: Exempelvis att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök samt bistånd vid förebyggande av dödsfall eller allvarliga skador.

3. Hantering av våra produkters säkerhet: Uppgifterna används för att upprätthålla produktsäkerheten, inbegripet för att förhindra eller stoppa attacker mot våra system eller nätverk.

4. Skydd av Schildts & Söderströms rättigheter och egendom: Verkställande av rättigheter och villkor vid användningen av tjänster.

Om vi upptäcker att någon använder våra tjänster för att handla med stulen egendom undersöker vi inte kundens privata innehåll själv utan kan överlämna ärendet till polisen.

Händelser och bedrägerier kan delas med försäkringsbolag, rättsliga eller brottsbekämpande myndigheter så att undersökningar kan genomföras. Observera att dessa mottagare har självständig rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Kontrollera att du förstår integritetspolicyn hos tredje parter när du besöker vår webbplats via en länk, eftersom den kan avvika från vår egen policy. Vi är inte ansvariga för hur dessa externa företag behandlar dina personuppgifter.

Åtkomst till egna personuppgifter och kontroll av uppgifterna

Användningen eller hanteringen av dina personliga uppgifter beror på de tjänster du använder. Du kan kontrollera exempelvis cookiehistorik och lokaliseringsuppgifter i webbläsarens eller telefonens inställningar. Vid behov kan du kontakta oss per e-post på adressen support@sets.fi om du vill veta mer om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter. När du loggar in på ditt användarkonto kan du ändra ditt lösenord och din e-postadress. Du kan hantera användningen av cookies via cookieformuläret som öppnas på webbplatsen. Du kan öppna cookieformuläret på nytt från knappen i nedre vänstra hörnet på webbplatsen. Vissa webbläsare har också ett spårningsskydd som blockerar mottagning av tredjepartsinnehåll, såsom cookies, från alla webbplatser som du lägger till på spårningsskyddets lista. På så sätt kan du begränsa de uppgifter som tredje parter samlar in om dig.

Dina rättigheter

1. Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återta det.

2. Du har rätt att kostnadsfritt begära ett utdrag ur registret över personuppgifter och få tillträde till dina personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse av dina uppgifter och i vissa fall att begära radering av uppgifterna.

3. Du kan begränsa behandlingen av uppgifterna och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

4. Du har rätt att begära att dina personuppgifter förs över till en annan organisation som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

5. Du har rätt att när som helst avböja direkt marknadsföring och profilering, varvid behandlingen av dina uppgifter för dessa ändamål upphör.

6. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan användning av dina personuppgifter. Om vi inte kan påvisa tvingande lagliga skäl till behandlingen av dina personuppgifter ska behandlingen upphöra.

7. Du kan anföra besvär hos den nationella datasekretessmyndigheten, i Finland dataombudsmannens byrå, om du anser att lagstridigheter har förekommit vid behandlingen av dina personuppgifter.

Det är kostnadsfritt för dig att utöva dina rättigheter. Vanligen svarar vi på din begäran om registerfil och personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder du begärt utförs inom en skälig tid som beroende på förhållandena kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en skälig avgift för åtgärderna bara i det fall att din invändning eller begäran är oskälig eller uppenbart grundlös.

Skyddet av dina personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter är ytterst viktig för oss, och vi använder olika skyddstekniker och förfaranden för att förhindra olovlig åtkomst, användning och överlåtelse. Personuppgifterna lagras i datorsystem i skyddade lokaler till vilka tillträdet är begränsat. Vi kräver att våra leverantörer följer samma säkerhetsrutiner. Vi samlar också in uppgifter om besökare som inte loggar in, och dessa uppgifter hålls åtskilda från de kundanknutna kontouppgifterna. Vi använder i huvudsak pseudonymiserade eller anonymiserade uppgifter vid analysen av kundernas åsikter, i produktutvecklingen, i personifieringen, vid trendbevakning och för statistik. Pseudonymiserade uppgifter gör det omöjligt att identifiera en enskild person utan tilläggsuppgifter.

Lagring och behandling av personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in kan förvaras och behandlas både i ditt bosättningsland och i andra länder där Schildts & Söderströms och dess samarbetspartners har verksamhet. Ställena där uppgifterna lagras väljs omsorgsfullt så att en effektiv verksamhet säkerställs, prestanda förbättras och kopior är tillgängliga i händelse av elavbrott eller andra problem. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de insamlade uppgifterna behandlas säkert och att tillämplig lagstiftning följs på det ställe där de förvaras.

Om dina personuppgifter överförs till ett tredje land utanför EU/EES uppgör vi ett avtal därom och vidtar alla de åtgärder som behövs för att uppfylla kraven i lagstiftningen.

Förvaring av personuppgifter

Dina personuppgifter förvaras så länge de behövs för att kunna erbjuda produkter och tjänster, fullgöra de uppdrag du gett eller uppfylla andra nödvändiga ändamål. Detta kan innefatta behandling för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, bilägga tvister och fullfölja avtal. Förvaringstidens längd beror på uppgifternas typ och tjänsternas, produkternas och sammanhangets natur.

På förvaringstiden inverkar följande kriterier:

Uppgifternas syfte: Om uppgifterna används för uppfyllande av lagstadgade skyldigheter förvaras de längre än kontaktuppgifter som insamlats för exempelvis direkt marknadsföring.

Uppgifternas natur: Känsliga personuppgifter förvaras kortare tid än till exempel kontaktuppgifter.

Uppgifternas lagringssätt: Pseudonymiserade uppgifter förvaras i regel längre än uppgifter som inte pseudonymiserats.

Vår relation till dig: Uppgifter om nuvarande, tidigare eller potentiella kunder förvaras under olika tider och samma gäller gäster som besöker webbplatsen utan att logga in.

Kontaktuppgifter som insamlats för direkt marknadsföring förvaras under den tid kundrelationen varar och en viss tid därefter om du inte avböjt det.

Till användarkontot kopplade uppgifter förvaras så länge kontot är aktivt. Dessa uppgifter använder vi exempelvis för analys av intressen du visat, dina favoriter och din köphistorik och för att kunna erbjuda dig bättre service. De här uppgifterna används också vid behandlingen av reklamationer, för att förbättra våra tjänster och för riktad marknadsföring på grundval av dina visade intressen.

Om ditt användarkonto stängs kommer eventuella beställningsuppgifter normalt att bevaras i databasen, om de inte uttryckligen begärs borttagna. Vi strävar efter att vid analyser använda anonyma uppgifter i så stor utsträckning som möjligt för att skydda din integritet.

Det är dock möjligt att dina personuppgifter förvaras längre än vad som ovan nämnts på grund av lagkrav, exempelvis lagar om bokföring. Vi kan också förvara uppgifter som behövs för att bilägga tvister eller om du gett ditt samtycke därtill.

Kontaktuppgifter:
Schildts & Söderströms

Post:
Schildts & Söderströms
Integritetsskyddsärenden
Snellmansgatan 13
00170 HELSINGFORS

E-post: support@sets.fi

Ifall uppgifter om dataskyddsombudet inte särskilt anges kan du utgå från att Schildts & Söderströms behandlar personuppgifter som avses i den här integritetspolicyn.