Skriver du?

Utgivningen hos S&S Litteratur består av prosa, lyrik, memoarer, biografier, essäistik och facklitteratur. Vi ger också ut barn- och ungdomsböcker.

Vi läser alla manuskript. Vår strävan är att ge besked om utgivning inom tre månader. Vi ger utförliga kommentarer endast på manus som ges ut hos S&S.

Vårt kärnuppdrag är att ge ut böcker av finlandssvenska författare. Därför uppmanar vi författare i Sverige att i första hand vända sig till andra förlag.

Du kan skicka in manus antingen som papperskopia eller per e-post. Sänd inga original – vi returnerar inte manusen.

Kom ihåg att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter. Berätta gärna något om dig själv i en fritt formulerad text.

Sänd manus per e-post till:

manus@sets.fi

eller per post:

Schildts & Söderströms
Anna Friman
PB 870
00121 Helsingfors